Arhivă pentru 06/12/2015


https://arheo5tv.wordpress.com/2015/12/06/1989-43-22-28-octombrie-1989/

Marți 24 și miercuri 25 octombrie 1989 s-a desfășurat la Ateneul Român Plenara lărgită a Comitetului Central al Partidului Comunist Român, unde președintele Ceaușescu a prezentat „ Expunerea cu privire la problemele socialismului, ale activității ideologice, politico- educative, de dezvoltare a conștiinței revoluționare, de formare a omului nou, constructor conștient al socialismului și comunismului în România”. Joi 26 octombrie 1989, tot Nicolae Ceaușescu, acum în calitate de președinte al Frontului Democrației și Unității Socialiste a condus Plenara Consiliului Național al F.D.U.S. Amănunte despre butaforia comunistă în prag de ultim congres aflați din revista „Săptămâna”, anexată la final. 1989-10-22 Coperta 1


https://arheo5tv.wordpress.com/2015/12/06/1950-urzica-nr-29-16-aprilie-1950/

Urzica 1950-29 01Urzica 1950-29 16