X AVERTISMENT DISCLAIMER. TERMENI, REGULI ŞI CONDIŢII


Avertisment – Disclaimer. Reguli, termeni si conditii

Site-ul http://www.tvarheolog.com este proprietatea poporului român. Acest site este unul non-profit, non-comercial. Acest document stabileşte termenii şi condiţiile in care puteţi utiliza site-ul http://www.tvarheolog.com, autorul postărilor fiind numit generic, in continuare TV ARHEOLOG.
Accesul si utilizarea site-ului http://www.tvarheolog.com se face sub autoritatea acestor reguli, in termenii si condiţiile de mai jos. Utilizarea site-ului, logarea si accesul la servicii presupune implicit acceptarea acestor termeni si condiţii, cu toate consecinţele care decurg din acceptarea acestora.
1. ACCES
Scopul permis pentru utilizarea acestui site este obţinerea de informatii din publicaţiile tipărite, audio-vizuale sau on-line. Orice utilizare in alte scopuri decat acesta nu este permisa.
Pentru a obţine acces la site, si deci la serviciile si informatiile puse la dispozitie prin el, trebuie sa obţineţi acces la World Wide Web, direct sau cu ajutorul altor dispozitive prin care se pot accesa servicii Internet, plătind orice taxa asociata cu acest acces. In plus, trebuie sa aveti la dispozitie tot echipamentul necesar pentru a realiza aceasta conexiune la World Wide Web, inclusiv un computer si un modem sau alt echipament de acces.
TV ARHEOLOG nu îşi asumă responsabilitatea pentru securitatea acestui site sau a liniei dvs. de comunicare cu acesta.
Prin termenul “utilizator” al acestui site se înţelege orice persoană fizică sau juridică care va accesa acest site.
2. DREPTURI DE AUTOR, MARCA SI PROPRIETATE INTELECTUALA
TV ARHEOLOG oferă acces liber la site-ul http://www.tvarheolog.com si va autorizează sa vizualizati, imprimaţi si sa transmiteti informatii existente pe site doar in scopuri personale, non-comerciale.
Dreptul de copyright pentru informatiile existente pe acest site este detinut de TV ARHEOLOG sau de autorul menţionat de fiecare dată , care a fost sursa preluării de către TV ARHEOLOG. Sursa preluării este întotdeauna o sursă publică . Nici un material de pe acest site nu poate fi reprodus partial, integral sau modificat fără permisiunea anterioara explicita, prin acord cu TV ARHEOLOG sau autorii surselor preluate.
Continutul acestui site, textele, grafica, fotografiile, software-ul, logo-urile si orice alte materiale prezente pe site sunt proprietatea TV ARHEOLOG sau a autorilor surselor preluate.
Este interzisa crearea de legături cu acest site ale altor site-uri sau invers, fără un acord prealabil . In situatiile in care acest lucru se intampla fără acordul explicit al TV ARHEOLOG, TV ARHEOLOG nu îşi responsabilitatea pentru site-urile neafiliate cu care acesta ar putea fi legat, pentru materialele postate pe acest site de câtre alte persoane decat cele autorizate de TV ARHEOLOG şi îşi rezervă dreptul de solicita sancţionarea conform legislaţiei in vigoare orice acţiune de acest tip, care nu are acordul sau prealabil.
TV ARHEOLOG sau terţe părţi pot furniza autorizat, prin intermediul site-ului, legături (“link”-uri) câtre alte pagini sau resurse World Wide Web. TV ARHEOLOG nu garantează, nu este si nu poate fi făcut responsabil in nici un fel de disponibilitatea acestora, de forma, conţinutul, publicitatea, produsele sau alte materiale disponibile pe site-urile respective. TV ARHEOLOG nu va fi responsabil sau pasibil de a plăti despăgubiri, direct sau indirect, pentru orice paguba sau pierdere cauzata sau presupusa a fi fost cauzata de sau in legătura cu folosirea sau încrederea in informatiile, conţinutul, bunurile sau serviciile puse la dispozitie de site-urile respective.
Reproducerea, copierea, multiplicarea, vinderea, revinderea sau exploatarea unei părţi a serviciilor, accesul sau folosirea serviciilor sau informaţiilor puse la dispozitie de TV ARHEOLOG prin intermediul site-ului intr-un mod care violează legislaţia româneasca sau internaţională in materie de drept de autor si proprietate intelectuala, implica răspunderea civila sau penala pentru astfel de acţiuni.
TV ARHEOLOG îşi rezervă dreptul de a împiedica prin orice mijloace contactarea si utilizarea acestui site si de a de solicita sancţionarea conform legislaţiei in vigoare a persoanelor implicate, daca exista dovada ca scopul este distrugerea sau alterarea site-lui, a conţinutului sau securităţii acestuia sau încercarea de a ataca sau discredita TV ARHEOLOG sau partenerii săi, produsele, serviciile si angajaţii acestora.
Orice eventual litigiu in legătura cu acest site este de competenta instanţelor de drept comun din România.
3. REGULI DE UTILIZARE:
Nu sunt permise: – copierea, multiplicarea, distribuirea, arhivarea sau păstrarea, prin orice mijloace, inclusiv electronice, magnetice sau computerizate, a materialelor si informaţiilor existente pe acest site; – încercarea de a interveni, prin orice mijloace, in conţinutul acestui site, ştergerea sau modificarea prin orice mijloace a materialelor si informaţiilor publicate, sau încercarea de a acţiona in acest scop; – încercarea de a scana, sonda sau a testa vulnerabilitatea oricărui sistem din reţeaua TV ARHEOLOG sau a reţelei TV ARHEOLOG sau accesarea oricăror servere sau servicii din reţeaua TV ARHEOLOG care nu sunt publice, fără autorizaţie; – încercarea de a interveni in funcţionarea serverelor de hosting sau in reţeaua TV ARHEOLOG prin orice mijloace, inclusiv atacarea acestora prin “flooding” sau “DOS”. – folosirea oricăror adrese de e-mail publicate prin intermediul site-ului pentru distribuirea lor pe liste de mailing sau pentru trimiterea de e-mailuri comerciale (“spamming”) sau pentru orice alt scop in afara de trimiterea de e-mailuri personale justificate, fără acordul scris al posesorilor acestor adrese.
Violarea oricărei dintre aceste reguli atrage după sine raspunderea civila sau penala. TV ARHEOLOG va investiga faptele care implica asemenea încălcări, cooperând cu autorităţile pentru prevenirea sau împiedicarea unor astfel de încălcări.
4. DISPONIBILITATEA SERVICIULUI
TV ARHEOLOG îşi rezerva dreptul de a modifica sau de întrerupe, temporar sau permanent, partial sau in totalitate, serviciile puse la dispozitie prin intermediul acestui site, cu sau fără o notificare prealabila.
TV ARHEOLOG nu este răspunzător fata de utilizator, orice terţă persoană fizică sau juridică sau instituţie pentru modificarea, suspendarea sau întreruperea serviciilor disponibile prin intermediul site-ului.
TV ARHEOLOG poate schimba in orice moment conţinutul si condiţiile de folosire a site-ului. Noile condiţii devin valabile in momentul in care au fost făcute publice prin înscriere in acest site si nu au caracter retroactiv.
5. ABSOLVIREA DE RASPUNDERE
Acceptând sa utilizaţi acest site, declaraţi in mod expres si implicit ca înţelegeţi ca sunteţi de acord cu următoarele: – utilizarea site-ului se face pe propria raspundere. TV ARHEOLOG se absolvă in mod expres de toate răspunderile de orice fel, exprimate direct sau indirect, inclusiv, dar nu limitat la, garanţiile indirecte de vânzare sau conformitate cu specificaţiile pentru un anume scop.
TV ARHEOLOG nu oferă nici o garanţie ca: – informatiile vor împlini toate cerinţele dumneavoastră – serviciile vor fi neîntrerupte, la timp, sigure sau fără erori, – rezultatele ce se vor putea obtine din folosirea informaţiilor site-ului vor fi corecte sau de încredere, – calitatea oricăror produse, servicii, informatii sau altor materiale cumpărate sau obţinute de dumneavoastră prin intermediul site-ului, va satisface toate cerinţele – orice eroare de program va fi corectata. Utilizatorul este singura persoana responsabila de eventualele distrugeri cauzate sistemelor de calcul sau reţelei de pe care accesează site-ul sau de orice alte pierderi de date, care ar putea fi rezultatul descărcării de informatii si servicii din conţinutului site-ului. Nici un sfat sau alte informatii orale sau scrise, obţinute de la site-ul TV ARHEOLOG sau prin intermediul serviciilor site-ului, nu constituie o garanţie, daca nu este stipulata expres in Termenii si condiţiile de utilizare.
6. LIMITAREA RASPUNDERII
TV ARHEOLOG nu va fi răspunzător pentru nici un fel de pagube directe, indirecte, accidentale, speciale, inclusiv, dar nu limitat la, pagube pentru pierderi de profit, bunăvoinţa, posibilităţii de folosire, date sau alte pierderi intangibile sau incomensurabile (chiar daca TV ARHEOLOG a fost informata anterior de posibilitatea apariţiei unor asemenea pierderi), rezultând din: – utilizarea sau imposibilitatea utilizării informaţiilor site-ului; – costul procurării de bunuri sau servicii complementare rezultând din orice bunuri, date, informatii sau servicii achiziţionate sau obţinute, mesaje primite, tranzacţii începute prin/ de pe site-ul TV ARHEOLOG; – acces neautorizat la, sau deteriorarea transmisiilor sau datelor utilizatorului; – declaraţii sau acţiuni ale oricărei terţe parţi asupra serviciilor site-ului; – orice alta problema legata de serviciile site-ului.
Daca se considera ca orice material pus la dispozitie pe site, postat de TV ARHEOLOG, de către terţi sau utilizatori, violează drepturile de copyright sau orice alte drepturi, este necesara semnalarea acestei situaţii la adresa v75is@yahoo.com
Pentru secţiunile site-ului care pot cuprinde opinii ale cititorilor, raspunderea asupra conţinutului opiniilor revine in întregime autorilor acestora. TV ARHEOLOG îşi rezervă dreptul de a nu face publice acele opinii care contravin termenilor si condiţiilor de utilizare sau pe care le considera dăunătoare, sub orice forma, propriei imagini, partenerilor sau terţilor.
Acest site este oferit in aceasta forma fără alte garanţii. TV ARHEOLOG nu este si nu poate fi făcut responsabil pentru nepotriviri, indisponibilităţi sau alte defecte ale acestui site sau ale conţinutului sau.
7. CONFIDENTIALITATE SI INFORMATII PERSONALE
Informatiile personale puse la dispoziţia site-ului TV ARHEOLOG pentru a putea primi sau utiliza unele servicii sunt protejate in condiţiile legii Legea 677/2001.
Prin completarea câmpurilor din formularele de înregistrare on-line utilizatorii sunt de acord ca datele personale pe care le înregistrează sa intre in baza de date TV ARHEOLOG si sa primească mesaje cu privire la cu privire la produse si servicii, promoţii , concursuri sau orice alte acţiuni editoriale si de marketing desfăşurate în viitor de către TV ARHEOLOG si de partenerii săi agreaţi.
După completarea formularului de înregistrare, utilizatorul are la dispozitie un cont pentru utilizarea serviciilor. Utilizatorul este in întregime responsabil pentru păstrarea confidenţialităţii asupra parolei asociate accesului la serviciile http://www.tvarheolog.com, condiţionate de logare.
Utilizatorul este in întregime responsabil de toate informatiile care sunt făcute publice din contul sau. In cazul accesării neautorizate a contului de către terţe persoane, TV ARHEOLOG nu îşi asuma nici o responsabilitate fata de consecinţele care pot apărea.
La solicitarea explicita a utilizatorului adresata la v75is@yahoo.com, TV ARHEOLOG se obliga sa rectifice, actualizeze, blocheze, şteargă sau transforme in date anonime si sa înceteze prelucrarea datelor personale ale utilizatorului, în mod gratuit, datele personale conform dispoziţiilor Legii nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulaţie a acestor date.
TV ARHEOLOG se obliga sa nu facă publica adresa de e-mail a utilizatorilor si sa nu o dezvăluie unei terţe părţi, daca aceasta nu se afla intre partenerii agreaţi in mod expres, in afara cazului in care acest lucru este necesar pentru a respecta legea si/sau procedurile judiciare.
TV ARHEOLOG nu răspunde de atacurile având ca scop furtul sau vandalismul si care ar putea conduce la dezvăluirea sau compromiterea datelor.
TV ARHEOLOG nu-si asuma nici un fel de responsabilitate pentru situatiile in care utilizatorul îşi publica adresa sau orice alte date personale, din proprie iniţiativa, intr-un mesaj public, pe oricare dintre paginile TV ARHEOLOG.
Politica site-ului http://www.tvarheolog.com este de a nu accepta sau de a nu lua in consideraţie materialele nesolicitate. Daca utilizatorii site-ului trimit astfel de materiale, TV ARHEOLOG îşi rezerva dreptul de a considera aceste materiale neconfidenţiale si lipsite de protecţia drepturilor personale sau de proprietate. Astfel de materiale si drepturi devin proprietatea TV ARHEOLOG, libera de orice pretenţii emise de o persoana sau un grup de persoane, putând fi utilizate in orice scop de către TV ARHEOLOG, fără obligaţia de a acorda compensanţii pentru utilizarea lor.
Identitatea utilizatorilor nu va fi dezvăluită in cazul in care, prin informatiile postate, aceştia ar putea fi puşi pericol. La înregistrare, utilizatorii au posibilitatea sa aleagă numele de utilizator (username) si parola (password). Utilizatorii accepta sa nu împrumute niciodată parola (password) unui alt utilizator, pentru propria protecţie si pentru validitatea informaţiilor transmise. De asemenea, accepta sa nu utilizeze niciodată parola altui membru pentru a posta mesaje.
http://www.tvarheolog.com foloseşte “cookies” pentru a identifica utilizatorii. Acestea nu conţin nici un fel de date personale ale utilizatorului si nu prezintă risc in cazul in care sunt interceptate de terţe parţi. Daca browser-ul este configurat sa nu le accepte, anumite pagini pot sa nu funcţioneze partial sau in totalitate.
Pe site-ul http://www.tvarheolog.com pot fi prezente reclame si/sau legături către pagini ale unor terţe părţi, inclusiv parteneri, furnizori de publicitate sau sponsori. Informatiile furnizate unor pagini externe nu se afla sub controlul TV ARHEOLOG si orice publicare a unor date personale pe alte pagini de pe Internet se face pe propriul risc.
TV ARHEOLOG îşi rezerva dreptul de a modifica, revizui, completa aceste reguli in orice moment. Orice modificare va fi făcuta publica in aceasta pagina si va intra efectiv in vigoare din momentul postării ei pe site.
II. REGULI SI CONDITII DE POSTARE A MESAJELOR
Utilizarea site-ului http://www.tvarheolog.com, accesul, logarea şi postarea de mesaje în cadrul site-ului presupun implicit acceptarea de către utilizatori a următorilor termeni si condiţii, cu toate consecinţele care decurg din acceptarea acestora:
1. Este interzisa postarea materialelor abuzive, vulgare, scrise cu ura sau cu resentimente fata de un alt membru al site-ului, care sa conţină ameninţări sau sa violeze intimitatea, viata privata a cuiva sau care încalcă legea.
2. Este interzisa postarea materialelor pentru care utilizatorii nu deţin drepturile legale de autor (copyright) sau nu au încuviinţarea proprietarului pentru a utiliza materialul.
3. Sunt interzise spamul, invazia de mesaje, reclama, scrisorile in lanţ, schemele piramidale si orice alte solicitări de acest tip.
5. Sunt interzise mesajele cu caracter xenofob sau rasist mesajele obscene si orice linkuri către site-uri cu caracter pornografic
6. Mesajele postate nu sunt monitorizate in fiecare secunda si, in consecinţă, http://www.tvarheolog.com nu îşi asuma responsabilitatea pentru conţinutul lor.
7. http://www.tvarheolog.com nu oferă garanţii pentru lipsa de acurateţe, pentru mesajele incomplete, nefolositoare sau pentru orice informatii prezentate. Mesajele exprima punctele de vedere ale autorului, nu punctele de vedere ale redacţiei TV ARHEOLOG.
8. http://www.tvarheolog.com îşi rezerva dreptul de a şterge conţinutul discutabil, intr-un timp rezonabil, iar daca se considera necesar va fi interzis accesul utilizatorului respectiv. Acesta va fi un proces manual, astfel încât nu va fi posibila sa ştergerea sau modificarea mesajelor instantaneu.
Avertisment: utilizatorul este singurul responsabil de conţinutul mesajelor si îşi asumă eventualele daune, in cazul unor acţiuni legale împotriva celor publicate, cu excepţia mesajelor trimise direct moderatorului sau administratorului.
Nu va fi implicata in nici un fel raspunderea acestui site sau a oricărui site web cu legătură la acest site
9. Identitatea utilizatorului, in cazul in care acesta aduce informatii care l-ar putea pune cumva in pericol, va fi protejata. La înregistrare, utilizatorul are posibilitatea sa îşi aleagă numele de utilizator (username). Cu acest cont de utilizare, participantul la discuţiile de pe site accepta sa nu împrumute niciodată parola (password) unui alt utilizator, pentru propria protecţie si pentru validitatea informaţiilor transmise. De asemenea, accepta sa nu utilizeze niciodată parola altui membru pentru a posta mesaje sau pentru a naviga in acest site..
10. Utilizatorul trebuie sa ia in considerare ca, ori de cate ori postează un mesaj, adresa sa de IP este înregistrata pentru cazul in care se va interzice accesul la site-ul TV ARHEOLOG (sau va fi contactat providerul de servicii Internet). Acesta măsura va fi luata numai in cazul constatării unei violări grave a acestei înţelegeri.
11. Administratorii site-ului îşi rezerva dreptul de a şterge orice mesaj si de a interzice accesul la site-ul TV ARHEOLOG oricărui utilizator care nu se supune

Vă pot ajuta cu ceva ... ?

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.