Archive for the ‘07 Iulie 1965’ Category


https://arheo5tv.wordpress.com/2015/09/12/1965-urzica-nr-13-15-iulie-1965/

Urzica 1965-13 01

 


 


Congresul al IX-lea al Partidului Comunist Român

Anul 1965 a adus modificări substanţiale în evoluţia regimului Partidului-Stat. În primul rând, liderul incontestabil al comunismului românesc a decedat la 19 martie 1965, în momentul deplinei sale puteri şi popularităţi. Succesorul lui Dej a fost Nicolae Ceauşescu ales în ziua de 22 martie 1965 de şedinţa plenară a C.C al P.M.R. În urma Congresului al IX-lea din 19–24 iulie 1965 au intervenit modificări în structura organizatorică a Partidului Comunist Român. Comitetul Central alegea astfel: Comitetul Executiv, Prezidiul Permanent, Secretarul General, Secretariatul. Din textul Congresului aflăm şi funcţiile acesto organe de conducere.Comitetul Executiv înlocuia practic fostul Birou Politic, iar funcţia de prim-secretar dispărea, revenindu-se la cea de secretar general, deţinută de N. Ceauşescu. Motivaţia acestor schimbări a fost oferită de chiar Nicolae Ceauşescu: “Ţinând cont de creşterea numărului membrilor de partid, de faptul că în compoziţia Comitetului Central va trebui să se reflecte această creştere, Comisia consideră că actuala formă organizatorică – Biroul Politic – nu mai corespunde noilor condiţii şi că este necesar un organ executiv mai cuprinzător, care să aibă posibilitatea de a îndeplini mai bine rolul de conducător al activităţii partidului între plenare”.

http://cornelcaruntu.blogspot.com/2009/03/analiza-dictaturii-comuniste-xiii.html  Alte amănunte şi de ce s-a modificat numărătoarea congreselor (Congresul 4 – Partidul Muncitoresc Român = Congresul 9 – Partidul Comunist Român)