Archive for the ‘10 Octombrie 1946’ Category


https://arheo11tv.wordpress.com/2019/09/15/1946-01-radio-azi-14-20-octombrie-1946-incomplet/

Se împlinesc doi ani de la dispariția ultimei reviste de radio. Sfârșitul războiului a găsit radiofonia românească într-o situație din cele mai grele. După ce timp de 4 ani slujiseră cu fidelitate propaganda germană, posturile „București” și „Bod” au fost violent bombardate de aviația nazistă.

          Societatea de Radiodifuziune avea două mari sarcini de îndeplinit: refacerea instalațiilor și aducerea emisiunilor pe făgașul democrației. În această perioadă de reorganizare s-a simțit nevoia unei publicații radiofonice, a unui organ critic care să poată face legătura între radiodifuziune și ascultători.

          Cu toate greutățile care ne-au stat și ne stau încă în cale, pornim la drum cu râvnă și încredere.

          În articolele, cronicile și reportajele noastre, vom sublinia rolul important pe care radiofonia trebuie să-l îndeplinească în democratizarea țării noastre, în îndrumarea ei pe calea progresului și a păcii. Vom prinde în obiectivul nostru cronici substanțiale și obiective. Pentru neinițiați, vom face loc unei prezentări a programelor muzicale viitoare, spre a le servi de îndreptar muzical. Reporterii noștri vor pătrunde în studiouri și vor urmări microfonul în toate peregrinările lui. Nu vom neglija nici una din problemele artistice, sociale sau culturale care au o legătură directă sau indirectă cu radiofonia.

          Vom oferi cititorilor un îndreptar pentru audițiile radiofonice, publicând programele emisiunilor naționale și străine. Radio-amatorii vor găsi în paginile revistei noastre un material bogat și instructiv, cuprinzând informații complete despre cele mai noi descoperiri din domeniul radio-electricității, articole de popularizare tehnico-științifică, sfaturi practice și îndrumări constructive. Vom încuraja elementele valoroase prin organizarea de concursuri radiofonice și le vom pune revista la dispoziție, dacă produsul muncii lor va merita să vadă lumina tiparului.      Conștienți că revista noastră va împlini o lipsă îndelung resimțită, pornim la drum cu încredere și năzuind că în limita puterilor noastre să contribuim la progresul radiofoniei românești.

Acesta este primul editorial care oferă câteva răspunsuri la istoria programelor radio din perioada postbelică. Se pare că au apărut doar 22 de numere, adică până pe la jumătatea lui martie 1947. (conform unui inventar de la Biblioteca UBB Cluj-Napoca). Nu e foarte clar cine e editorul revistei, dacă sunt persoane din echipele celor 3 reviste radio care au apărut până în 1944, sau dacă e o echipă nouă. Lipsesc 4 pagini (7,8,15,16), dar programul radio este complet.