Archive for the ‘08 August 1965’ Category


https://arheo5tv.wordpress.com/2015/09/13/1965-urzica-nr-15-20-august-1965/

Urzica 1965-15 01


https://arheo2tv.wordpress.com/2014/12/21/1965-urzica-nr-16-31-august-1965/

Urzica 1965-16 01


 


 


Sâmbătă, 21 august 1965, eveniment de seamă pentru istoria următorilor 25 ani http://www.rogoveanu.ro/constitutia/const1965.htm

Constituţia Republicii Socialiste România a fost adoptata de Marea Adunare Nationala in sedinta din 21 august 1965, dupa luarea in discutie a proiectului publicat la 29 iunie 1965 de catre Comisia pentru elaborarea proiectului de Constitutie, cu unanimitatea celor 446 de deputati prezenti la sedinta, situatie certificata de Presedintele Marii Adunari Nationale, Stefan Voitec. Ea a fost promulgata la data de 21 august 1965 sub semnatura Presedintelui Consiliului de Stat, Chivu Stoica, si a fost publicata in „Buletinul Oficial al R.S.R.” nr. 1 din 21 august 1965.

Constitutia a intrat in vigoare la data adoptarii, adica 21 august 1965, abrogand expres pe aceeasi data Constitutia din 1952. In forma initiala ea era formata din 114 articole cuprinse in 9 titluri.