Cogito


19/04/2017 Când ești furios, înainte de a vorbi, numără până la zece; când ești foarte furios, până la o sută (Thomas Jefferson, A Decalogue of Canons for Observation in Practical Life – Reguli practice) 254/America, pag.72 „When angry, count ten before you speak; if very angry, a hundred”

20/04/2017 Roata care scârție cel mai tare este cea care primește uleiul. (Josh Billings, The Kicker”) 656/America, pag.190 „The wheel that squeeks the loudest is the one that gets the grease”

21/04/2017 Gloria e un patron ; să fiu deci fără glorie ! (Herman Melville, Letter to N. Hawthorne) 267/America, pag.76 „All Fame is Patronage ; let me then be infamuos!”

22/04/2017 Există două feluri de a împrăștia lumina: să fii lumânarea sau să fii oglinda care o reflectă. (Edith Wharton, Vesalius in Zante) 321/America, pag,91 „There are two ways of spreading light: to be the candle or to be the mirror that reflects it.”

23/04/2017 Una din diferențele izbitoare dintre o pisică și o minciună este că o pisică nu are decât nouă vieți (Mark Twain, Pudd’nhead Wilson’s Calendar) 392/America/ pag.115 „One of the striking differences between a cat and a lie is that a cat has only nine lives.”

24/04/2017 Libertatea, odată ce a prins rădăcini, este o plantă care crește repede. (George Washington, Maxims) 344/America, pag.99 „Liberty, when it begins to take root, it a plant of rapid growth.”

25/04/2017 Regula vieții mele este de a-mi face din ocupație o plăcere, și din plăcere o ocupație (Aaron Burr, Letter to Pichon) 536/America, pag.158 „The rule of my life is to make business a pleasure, and pleasure my business”

26/04/2017 Optimistul proclamă că trăim în cea mai bună lume posibilă ; pesimistul se teme că acesta e adevărul. (Branch Cabell, The Silver Stallion- Armăsarul de argint) 515/America, pag. 152 „The optimist proclaims that we live in the best of all posible worlds ; and the pessimist fears this is true”

27/04/2017 Urăsc citatele. Spune-mi ce știi tu. (Ralph Waldo Emerson, Journal, mai 1849) 519/America, pag.153 „I hate quatations. Tell me what you know”

28/04/2017 Pentru a spune adevărul e nevoie de cel puțin doi oameni – unul care să îl spună și celălalt care să îl asculte. (Henry David Thoreau, Essays) 15/America,pag.4 „It takes two to speak the truth – one to speak and another to hear”

29/04/2017 O picătură de miere prinde mai multe muște decât o jumătate de galon de fiere. (Abraham Lincoln, Speech – Discursuri) 750/America, pag.217 „One drop of honey catches more flies than half a gallon of gall”

30/04/2017 Ura care poate distruge atâtea lucruri, nu a uitat niciodată să îl distrugă pe cel ce urăște (James Baldwin, Notes of a Native Son, p.95- Însemnările unui fiu pământean) 717/America p.208 „Hatred, which could destroy so much, never failed to destroy the man who hated”

01/05/2017 Toți trebuie să muncească. Toți trebuie să muncească cât pot de bine… Oamenii trebuie să muncească mult, bine, cinstit. Și trebuie să fie plătiți pentru munca lor, bine plătiți. (William Carlos Williams, White Mule – Catârul alb, p.13) 443/America/pag, 129 „Everybody should work. Everybody should work the best they know how… Men should hard, well, honestly. And they should be paid for it, well paid”

02/05/2017 Munca: unul din procesele prin care A agonisește proprietate pentru B (Ambrose Bierce, The Devil’s Dictionary) 439/America/pag. 128 „Labor: one of processes by which A aquires property for B.”

03/05/2017 Când un nebun pare cu totul rezonabil, crede-mă, atunci este momentul să îi pui cămașa de forță. (Edgar Alan Poe, Doctor Gordon’s System) 463/America/pag.135 „When a madman seems totally reasonable, believe me, that is the moment to put him in a straight-jacket”

04/05/2017 O judecată rece e mai valoroasă decât o duzină de sfaturi grăbite.  (Woodrow Wilson, Speech,1916) 396/America/pag.116 „One cool judgement is worth a dozen hasty councils”

05/05/2017 Lucrurile false nu numai că nu sunt în concordanță cu adevărul, dar deseori se ceartă între ele (Daniel Webster, Sermons – Predici) 5/America/pag.2 „Falsehoods not only disagree with truth, but usually quarrel among themselves”

06/05/2017 Dacă vrei un lucru făcut, du-te singur; dacă nu trimite pe altcineva (Proverb american) 284/America/pag. 80 „If you’d have it done, go; if not, send”

07/05/2017 Nici o societate nu pare să fi murit vreodată din pricina plictiselii (John K.Galbraith, The Affluent Society- Societatea abundenței) 679/America/pag.198 „No society seems ever to have succumbed to boredom”

08/05/2017 Numai o pace între egali poate să dăinuiască. (Woodrow Wilson, Speech in the Senate 22.01.1917)  174/America/pag.51 „Only a peace between equals can last.”

09/05/2017 Din lipsa unui cui s-a pierdut o potcoavă; Din lipsa unei potcoave s-a pierdut un cal; Din lipsa unui cal s-a pierdut un călăreț; Din lipsa unui călăreț s-a pierdut un mesaj; Din lipsa unui mesaj s-a pierdut o bătălie; Din lipsa unei bătălii s-a pierdut un regat – Și toate din lipsa unui cui. 593/America/pag.174 „For want of a nail, the shoe was lost; For want of a shoe, a horse was lost; For want of a horse, the rider was lost; For want of a rider, the battle was lost; For want of a battle, the kingdom was lost – And all for want of a nail.”

10/05/2017 Un expert este un om care știe din ce în ce mai mult despre din ce în ce mai puțin. (Nicholas M.Butler, Commencement Adress- Discurs inaugural) 203/America/pag.58 „An expert is one two knows more and more about less and less.”

11/05/2017 Viața nu este atât de scurtă ca să nu fie întotdeauna timp pentru politețe. (Ralph Waldo Emerson, Lectures) 548/America/pag.161 „Life is not so short but there is always time enough for curtesy.”

12/05/2017 Învățătura e totul. Piersica a fost odată o migdală amară; conopida nu este altceva decât o varză care a mers la Universitate. ( (Mark Twain, Pudd’nhead Wilson’s Calendar) 316/America/pag.90 „Training is everything. The peach was once a bitter almond; cauliflower is nothing about but a cabbage with a college education.”

13/05/2017 Înțelepciunea popoarelor stă în proverbele lor care sunt scurte și cu măduvă. (William Penn, Fruits of Solitude- Fructele singurătății) 311/America/ pag.88 „The wisdom of nations lies in their proverbs which are brief and pithy.”

14/05/2017 Există două lucruri pe care să le ai drept scop în viață: în primul rând, să pui mâna pe ceea ce îți dorești; în al doilea rând, să te bucuri de el, după ce îl ai. Numai înțelepții lumii reușesc acesta din urmă. (L. Pearsal Smith, Afterthoughts- Cugetări) 313/America/ pag. 89 „There are two things to aim at in life: first, to get what you want; second, after that to enjoi it. Only the wisest of mankind achieve the second.”

15/05/2017 Imaginația e mai importantă decât cunoașterea. (Albert Einstein, Interview) 125/America/ pag.38 „Imagination is more important than knowledge.”

16/05/2017 Teama secretă acizi; dar dragostea și încrederea sunt sucuri dulci. (Henry Ward Beecher, Lectures) 695/America/pag.202 „Fear secrets acids; but love and trust are sweet juices.”

17/05/2017 Singurul argument contra vântului de est este să-ți îmbraci pardesiul. (James Russell Lowell, Selected Writings- Opere alese) 144/America/pag.43 „The only good argument available with an east wind is to put on your overcoat.”

18/05/2017 Nici ironia, nici sarcasmul nu sunt argumente. (Rufus Choate, Collected Works) 145/America/pag.43 „Neither irony, nor sarcasm is argument.”

19/05/2017 Ține-ți chipul în soare și nu vei vedea umbra. (Hellen Keller, The Story of my Life) 676/America/ pag.197 „Keep your face in the sunshine and you cannot see the shadow.”

20/05/2017 Pentru a fi fericiți până la un anumit punct, trebuie să fi suferit până la același punct. (Edgar Allan Poe, Magnetic revelation) 231/America/pag.66 „In order to be happy up to a certain point, you need have suffered up to that certain point”

21/05/2017 Cel mai bine își servește partidul cel care își servește țara. (Rutherford B. Hayes, Address- Discurs 05.03.1877) 525/America/pag. 155 „He serves his party best who serves his country best.”

22/05/2017 Imaginația e la fel de bună ca multe călătorii – și mult mai ieftină. (George William Curtis, Prue and I) 70/America/ pag. 21 „Imagination is as good as many voyages – and how much more cheaper.”,

23/05/2017 Puțină dragoste seamănă cu puțin vin… Prea mult și dintr-unul și din celălat, îl îmbolnăvesc pe om. (John Steinbeck, Tortilla Flat,XV) 163/America/ pag.48 „A little love is like a little wine… Too much of the one or the other make a man ill”

24/05/2017 Dacă vrei să știi ce părere are Dumnezeu despre bani, uită-te numai la ce fel de oameni îi dă. (Proverb din Noua Anglie) 49/America/ pag.16„If you want to know what God thinks of money, look at the people he gives it to.”

25/05/2017 Pasiunea este un fel de febră a minții, care te lasă întotdeauna mai slab decât te-a găsit. (William Penn, Fruits of Solitude) 164/America/ pag.48 „Passion is a short of fever of the mind, which ever leaves us weaker than it found us.”

26/05/2017 Cel mai primejdios lucru pentru o cauză nedreaptă este de a fi expusă părerii lumii. (Woodrow Wilson, Speech) 115/America/ pag. 34 „The most dangerous thing  for a bad cause is to expose it to the opinion of the world”

 27/05/2017 E de datoria noastră să punem capăt dominației politice a unei minorități care schilodește instituțiile economice și sociale ale țării noastre, umilind și sărăcind pe toată lumea (Martin Luther King, Speech, 12/02/1958) 134/America/ pag.40 „We have the duty to remove from political domination a small minority that criples the economic and social institutions of our country and thereby degrades and impoverishes everyone”

 28/05/2017 Întâi află faptele așa cum sunt, apoi poți să le schimbi în orice fel îți place. (Mark Twain, The Adventures of Huckleberry Finn) 208/America/ pag.60 „Get your facts first and then you can distort ‘em as much as you please.”

29/05/2017 Frumusețea fără grație este ca un cârlig de undiță fără momeală. (Ralph Waldo Emerson, Essays: Beauty) 247/America/ pag. 70 „Beauty without grace is the hook without the bait.”

30/05/2017 Un stomac gol nu este un bun sfătuitor politic. (Albert Einstein, Interview) 250/America/ pag.71 „An empty stomach is not a good political adviser”

31/05/2017 Geniul este întotdeauna înaintea timpului său și reușește să facă lucruri minunate, dar lumea datorează mai toate succesele sale bătrânului „bun simț” (Josh Billings, Speech)  255/America/ pag.73 „Genius is always in advance of the times and makes some magnificient hits, but the world owes most of its tributes to gold old horse sense”

01/06/2017 Florile văilor sunt copii pe care îi plămădesc înclinarea soarelui și pasiunea naturii. Copiii oamenilor sunt flori pe care îi plămădesc dragostea și afecțiunea  (Khalil Djubran, Aripile frânte, 234) 267/Arab/pag.35

02/06/2017 Cele mai bune cuvinte sunt acelea care, puține fiind, te fac să nu ai nevoie de multe, al căror sens se descifrează în expresia aparentă. Cuvintele potrivit alese au asupra inimii efectul pe care ploaia îl are asupra pământului darnic (Al-Djahiz, Cartea Retoricii și a Lămuririi – Kitab al-bayān wa-t-tabyīn, 100) 424/Arab/pag.56

03/06/2017 Entuziasmul este un vulcan în al cărui crater nu cresc ierburile ezitării. (Khalil Djubran, Curiozități,502) 433/Arab/pag.57

04/06/2017 Primul sărut este primul strop sorbit din cupa pe care zeii au umplut-o cu nectarul dulce al dragostei. El este granița între îndoiala care încearcă inima și o întristează și încrederea care o umple de veselie. El este acea verigă care unește însingurarea trecutului cu strălucirea viitorului. Dacă prima privire seamănă cu un sâmbure pe care zeii dragostei l-au aruncat pe ogorul inimii omenești, primul sărut seamănă cu prima floare din primul lăstar al pomului vieții (Khalil Djubran, Zâmbet și lacrimă,297) 1548/Arab/pag.182

05/06/2017 Iubirea pe care o spală ochii cu lacrimile lor rămâne pururea curată și frumoasă (Khalil Djubran, Aripile frânte, 85) 714/Arab/pag.88

06/06/2017 Cel care se încrede în vorbele dușmanului său, se lasă amăgit și își pierde hotărârea își este dușman sieși mai mare decât dușmanul său (Ibn al-Muqaffa‘, Kalila și Dimna, 260) 739/Arab/pag.91

07/06/2017 Mergi înainte și nu te opri niciodată, căci în mersul înainte este plenitudinea. Mergi și nu te teme de spinii de pe drum, căci ei nu fac decât să curgă sângele stricat.  (Khalil Djubran, Zâmbet și lacrimă, 276) 1157/Arab/pag.139

08/06/2017 Cine a scris cu mosc are dreptul să pună pecete cu ambră. (Proverb arab) 881/Arab/pag.109

09/06/2017 Cel care și-a părăsit meseria și-a părăsit norocul. (Proverb arab) 885/Arab/pag.109

10/06/2017 Când unui sălbatic îi este foame, culege un fruct dintr-un pom și îl mănâncă. Dar când unui om civilizat îi este foame, cumpără un fruct de la cel care l-a cumpărat de la cel care l-a cumpărat de la cel care l-a cumpărat de la cel care l-a cules din pom. (Khalil Djubran, Curiozități,501) 1030/Arab/pag.126

11/06/2017 Cunosc o singură împrejurare în care dacă răspunzi seriozității cu glumă se cheamă că ai procedat bine și l-ai învins pe dușman, anume atunci când cineva te provoacă, rostindu-ți obraznic vorbe urâte, iar tu îi răspunzi cu glume, fără să te arăți supărat, cu fața deschisă și cu cea mai convingătoare logică. (Ibn al-Muqaffa‘, Literatura mare, 145) 592/Arab/pag.76

12/06/2017 Înțelepciunea este o comoară care nu se termină, dacă se cheltuiește din ea, o provizie care nu se împuținează, un veșmânt care nu se destramă, o desfătare care nu cunoaște sfârșit. (Ibn al-Muqaffa‘, Kalila și Dimna, 25) 773/Arab/pag.96

 13/06/2017 Când munciți, sunteți o chitară în a cărei inimă șoapta ceasurilor se preschimbă în muzică.  (Khalil Djubran, Profetul) 996/Arab/pag.121

14/06/2017 Cine cere prea mult, ajunge să piardă. (Khalil Djubran, Furtunile,483) 832/Arab/pag.102

15/06/2017 Dacă semeni cerul cu sămânța dorinței, chiar dacă va răsări, nu va crește altceva în afară de imposibil (Naser Khosrou) 1067/Persia/pag.105

16/06/2017 Cel ce n-a semănat iubirea și n-a cules floare de la bunătatea sa e asemeni celui ce păzește petalele lalelei în trecerea vântului. (Hafez- Khwāja Šamsu d-Dīn Muḥammad Hāfez-e Šīrāzī) 993/Persia/pag.97

17/06/2017 Tu vrei răsplată pentru că-mi furi inima ? Cine a văzut răsplată pentru hoție ? (Abū Salīk, Primii poeți, 62) 1709/Persia/pag.170

18/06/2017 Renunță la blândețe, la fel ca trandafirul; lasă la o parte fățărnicia violetei; sunt împrejurări când trebuie spin, când în muncă e nevoie să dai drumul la nebunie. (Nezami Ganjavi) 1027/Persia/pag.101

19/06/2017 Fă bine și răufăcătorului – (e) mai bine să astupi gura câinelui cu o bucată (de mâncare) (Saadī, Golestan, 49) 341/Persia/pag.32

20/06/2017 Tigrul nesupus și prădător cade în capcană pentru hrană ca și șoarecele. (Saadī) 181/Persia/pag.16

21/06/2017 Starea captivului eliberat din lanțuri e fără îndoială mai bună decât starea emirului căzut în captivitate. (Saadī, Golestan, 167) 2120/Persia/pag.210

22/06/2017 Leagă-ți limba, să nu poată judeca pe alții; de nu, te leagă ea de mâini și de picioare. (Attar) 2131/Persia/pag.211

23/06/2017 Lumea noastră e asemănătoare cu vinul, iar noi bețivii; în ea veselia e însoțită de amărăciune, bucuria de mahmureală (Ghamari Giurgiani, Contemporanii, 376) 2170/Persia/pag.216

24/06/2017 Dacă privești la această lume vei observa că ea e formată în întregime din luptă; atomul se luptă cu atomul… un atom zboară la stânga, altul la dreapta caută necunoscutul… un atom zboară în sus, altul cade; atomii parcă ar sta locului, însă tu privești lupta lor în această lume „nemișcată”; iar lumea se sprijină pe această luptă. (Jalāl ad-Dīn Muhammad Rūmī) 2179/Persia/pag.217

25/06/2017 Cel ce nu se scufundă în adâncurile mării va avea oare norocul să găsească șiragul de mărgăritare. (Ibn al-Yasmin) 2806/Persia/pag.277

26/06/2017 Deși ploaia, după natura ei, este la fel de generoasă, în grădină cresc lalele, iar în pustiu mărăcini. (Saadī, Golestan, 20) 2685/Persia/pag.265

27/06/2017 Un prieten se găsește într-o sută de ani, iar într-o zi poți găsi șaizeci de dușmani. (Asadi Tusi) 3199/Persia/pag.317

28/06/2017 Dacă inima ta înclină spre drumul păcatului, atunci inima ta ți-e dușman pe această lume (Firdoùsi) 1657/Persia/pag.164

29/06/2017 Nu pune pe nimeni sub talpa piciorului, fiindcă pământul a zdrobit sub picioare pe mulți asemeni ție. (Nezami Ganjavi) 3374/Persia/pag.332

30/06/2017 Ștergarul fără pâine e o cârpă, ulciorul fără apă e lut. 1410/Persia/pag.138

01/07/2017 Trebuie învățat de la pupila ochiului de a vedea pe toți oamenii și de a nu se vedea pe sine. (Ansari) 2399/Persia/pag.239

02/07/2017 Tăria sufletului și trupului le avem de la țăran; dacă omenirea nu s-ar bucura de ființa lui, atunci foametea se va răspândi în fabrica lumii. (Giami) 4213/Persia/pag.415

03/07/2017 Trupul este teacă, iar sufletul sabie; treaba o face sabia și nu teaca. (Giami) 4210/Persia/pag.414

04/07/2017 Pentru om, mintea este oaste, iar pasiunile și dorințele îi sunt slugi. (Abushokub Balkhi, Primii poeți, 111) 2273/Persia/pag.226

05/07/2017 Când te mânii, nu te aprinde ca focul, că de foc se feresc oamenii cu judecată (Naser Khosrou) 2321/Persia/pag.232

06/07/2017 În coada răului scorpion se află moartea propriului cap; la faptele rele și tu ești o coadă pentru propriu-ți cap  (Naser Khosrou) 2540/Persia/pag.251

07/07/2017 Punctul nu e nimic în afară de unitatea formei cu conținutul. (Ghasemi) 1440/Persia/pag.142

08/07/2017 Omul își ia frumusețea de la răbdare; desăvârșirea omului e de la știință (Naser Khosrou) 1459/Persia/pag.143

09/07/2017 Fii altruist, respectă egoismul altora! (Stanisław Jerzy Lec, 1965) 34/Polonia/pag.7

10/07/2017 Chiar și un ajutor modest este întotdeauna mai bun decât o mare compătimire. (Władysław Loranc, 1977) 130/Polonia/pag.16

11/07/2017 Succes: ceea ce prietenii nu-ți iartă niciodată (Julian Tuwim, 1925) 1047/Polonia/pag.114

12/07/2017 Alungarea din rai are loc deseori pe poarta principală (Wiesław Brudziński, 1970) 1047/Polonia/pag.114

13/07/2017 Trebuie să fii într-una tu insuți. Calul fără călăreț e întotdeauna cal. Călărețul fără cal e numai om. (Stanisław Jerzy Lec, 1965) 856/Polonia/pag.92

14/07/2017 Biograful este mincinosul care spune minciunile eroului său. (Aleksander Świętochowski, 1928) 131/Polonia/pag.16

15/07/2017 Pentru ca omul potrivit să fie la locul potrivit, unii consideră că trebuie mutat locul. (Wiesław Brudziński, 1970) 895/Polonia/pag.97

16/07/2017 Rănile le vindecăm, dar cicatricile cresc împreună cu noi. (Stanisław Jerzy Lec, 1965) 932/Polonia/pag.101

17/07/2017 Amintește-ți că pielea trebuie spălată, nu schimbată ! (Wiesław Brudziński, 1970) 369/Polonia/pag.42

18/07/2017 Ignoranța noastră atinge sfere din ce în ce mai largi. (Stanisław Jerzy Lec, 1965) 481/Polonia/pag.54

19/07/2017 Să înveți numai cu scopul de a avea un câștig material e ca și cum ai aprinde lumina numai în sufragerie. (Feliks Chwalibóg, 1929) 577/Polonia/pag.64

20/07/2017 Din această lume nerecunoscătoare, falsă și groaznică, de care ne plângem, facem și noi parte. (Feliks Chwalibóg, 1929) 631/Polonia/pag.70

21/07/2017 Vizionarea programului de televiziune înseamnă pentru unii o fugă de propriile greutăți, pentru alții sporirea lor cu unele străine. (Wiesław Brudziński, 1970) 1081/Polonia/pag.118

22/07/2017 Zâmbetul este în exclusivitate o calitate a omului: proștii de aceea râd mereu, ca să arate că sunt oameni. (Aleksander Świętochowski, 1928) 1183/Polonia/pag.129

23/07/2017 Tinerii înfăptuiesc cele mai multe prostii, când fac pe oamenii în vârstă, iar bătrânii când fac pe tinerii. (Feliks Chwalibóg, 1929) 1099/Polonia/pag.120

24/07/2017 Mi-e frică de cei care cer suflete. Ce vor face cu corpurile ? (Stanisław Jerzy Lec, 1965) 1105/Polonia/pag.120

25/07/2017 Războiul este joaca organizată de-a moartea adevărată (Karol Irzykowski , 1938) 956/Polonia/pag.104

26/07/2017 Unii oameni au reflexe întârziate- înțeleg abia în generațiile următoare. (Stanisław Jerzy Lec, 1971) 965/Polonia/pag.105

27/07/2017 Petele albe au dispărut de pe hărți. Au apărut sângerii.  (Stanisław Jerzy Lec, 1965) 957/Polonia/pag.104

28/07/2017 O limbă și două urechi avem, mai puțin să vorbim; mai mult să ascultăm. (Mikołaj Rej,1562) 606/Polonia/pag.67

29/07/2017 De multe ori ieșirea dintr-un labirint înseamnă intrarea în altul. (Wiesław Brudziński, 1970) 1032/Polonia/pag.112

30/07/2017 Uneori trebuie să te spovedești de spovedaniile trecute (Wiesław Brudziński, 1970) 1041/Polonia/pag.113

31/07/2017 Mai ușor poți avea douăsprezece fețe decât o idee proprie, de aceea adoptăm cu ușurință idei străine. (Feliks Chwalibóg, 1929) 473/Polonia/pag.53

01/08/2017 E important să ne păzim de micile defecte ale oamenilor mai mult decât de cele mari, după cum mai des ne ferim de pureci decât de lei. (Aleksander Świętochowski, 1928) 260/Polonia/pag.30

02/08/2017 Frica pune oamenilor măști, pasiunea le smulge. (Feliks Chwalibóg, 1929) 422/Polonia/pag.47

03/08/2017 Chipul dușmanului mă înspăimântă, când văd cât de mult seamănă cu al meu. (Stanisław Jerzy Lec, 1965) 316/Polonia/pag.36

04/08/2017 Oamenii sunt egali, numai inegalitatea îi desparte. (Kazimierz Przerwa- Tetmajer, 1918) 330/Polonia/pag.37

05/08/2017 Ar trebui camere de trezire și pentru oamenii beți de fericire. (Stanisław Jerzy Lec, 1965) 405/Polonia/pag.45

06/08/2017 Ca să-ți cunoști rudele îndepărtate e suficient să te îmbogățești. (Julian Tuwim, 1950) 969/Polonia/pag.106

07/08/2017 Corabia a scăpat, s-au scufundat doar bărcile de salvare. (Wiesław Brudziński, 1970) 970/Polonia/pag.106

08/08/2017 Sunt firme, care și atunci  când se scufundă nava, cer de la pasageri supliment pentru cursă submarină. (Wiesław Brudziński, 1970) 903/Polonia/pag.98

09/08/2017 Frumusețea-i primul dar pe care natura ni-l dăruiește și primul pe care ni-l răpește. (S. Szymański, 1787) 429/Polonia/pag. 48

10/08/2017 Soldatul pe munte: Dacă Dumnezeu ar fi avut ranița în spate, când a făcut muntele acesta, nu-l făcea atât de înalt. (Julian Tuwim, 1950) 1037/Polonia/pag.113

11/08/2017 În arta conducerii mai importantă decât cunoașterea tehnicii de-a conduce este cunoașterea celor care sunt conduși. (Władysław Loranc,1977) 198/Polonia/pag.23

12/08/2017 Mulți moraliști născocesc cu plăcere coduri ale comportării, știind că respectarea lor nimic nu-i costă. (Władysław Loranc,1977) 193/Polonia/pag.23

13/08/2017 Omul este o ființă înțeleaptă. Dar nu fiecare. (Jan Czarny, 1960) 785/Polonia/pag.85

14/08/2017 Remarci cu ușurință că oamenilor le plac gândurile care nu-i obligă să gândească. (Stanisław Jerzy Lec, 1965) 456/Polonia/pag.51

15/08/2017 Cer din partea criticului să facă pietrele comestibile. (Karol Irzykowski, 1938) 225/Polonia/pag.26

16/08/2017 În politică, în loc să joci, amesteci necontenit cărțile. (Karol Irzykowski, 1938) 885/Polonia/pag.96

17/08/2017 Politica: cursa cailor troieni. (Karol Irzykowski, 1938) 886/Polonia/pag.96

18/08/2017 Dacă necinstea ar fi cea mai bună cale de îmbogățire, atunci lumea ar fi plină de milionari (Feliks Chwalibóg, 1929) 745/Polonia/pag.81

19/08/2017 Ar trebui citite cărțile vechi. Au în ele aceea liniște neobișnuită a durabilității. (Stefan Napierski, 1928) 176/Polonia/pag.20

20/08/2017 Tribunalul: un grup de oameni care stabilește care din părți a avut avocatul cel mai bun (Julian Tuwim, 1950) 582/Polonia/pag.65

21/08/2017 N-au reușit să-l prindă, căci și-a lăsat aripile în aer și se târăște pe pământ. (Wiesław Brudziński, 1970) 587/Polonia/pag.65

22/08/2017 Ce nu poți face în piele de leu, fă într-una de vulpe. (S. Koszutski, 1558) 235/Polonia/pag.27

23/08/2017 Albina vrednică din orice floare face strânsă. (Anton Pann, De la lume adunate) 2417/Coloana infinitului/pag.281

24/08/2017 Oriunde ar vorbi cei bătrâni, acolo cei tineri să tacă. (Nicolae Muste, Letopisețul Țării Moldovei, pag.13) 311/Coloana infinitului/pag.39

25/08/2017 Cel ce nu lucrează ceva bun se învață să lucreze răul. (Dimitrie Cantemir, Divanul)  1583/Coloana infinitului/pag.181

26/08/2017 De cele mai multe ori se întâmplă că cel ce cruță pe cei răi, e un trădător al celor buni. (Gheorghe Doja)  2270/Coloana infinitului/pag.264

27/08/2017 Sărutarea somnului face înverșunare poftelor. (Neagoe Basarab, Învățăturile…) 2190/Coloana infinitului/pag.254

28/08/2017 Poporul este adevăratul depozitar al cuvintelor și al zicerilor vechi. (Gheorghe Asachi, Chestia învățăturii publice) 466/Coloana infinitului/pag.56

29/08/2017 Cine-și păzește gura, acela își ridică mintea sus. (Neagoe Basarab, Învățăturile…) 935/Coloana infinitului/pag.108

30/08/2017 Nu din bătăliile date de strămoși se naște adevărata noblețe, ci din virtutea curată. (Gheorghe Doja)  1696/Coloana infinitului/pag.194

31/08/2017 Înfrânează-te de la somnul cel mult, căci odihna lungă hrănește cusururile.  (Dimitrie Cantemir, Divanul)  1749/Coloana infinitului/pag.201

01/09/2017 Și coada toporului face rău pădurii. (Anton Pann) 1047Coloana infinitului/pag.120

02/09/2017 Adevărul mărunt se exprimă prin vorbe; adevărul mare se exprimă prin tăcere. (Rabindranath Tagore, Kanika- Obscur și clar) 16/Bengal/pag. 3

03/09/2017 Calea iubirii este atât de adevărată, cât este și cea a înțelepciunii; amândouă te duc spre același adevăr suprem. (Învățăturile lui Sri Ramakrishna) 15/Bengal/pag.3

04/09/2017 Ce-mi folosește mie progresul societății, dacă eu mor de foame ? (Bankim Chandra Chatterjee, Caietele lui Kamalakanta) 1036/Bengal/pag. 116

05/09/2017 Oamenii construiesc din cauza nevoii, creează din cauza fericirii. (Rabindranath Tagore, Introducere în limba bengali) 170/Bengal/pag. 22

06/09/2017 Femeile creează prin iubire; bărbații creează prin imaginație. (Rabindranath Tagore, Călător) 171/Bengal/pag. 22

07/09/2017 Așteptarea este ca cerul roz din zori-de-zi. (Învățăturile lui Sri Ramakrishna) 60/Bengal/pag.9

08/09/2017 Bărbatul o dorește pe femeie, așa cum pământul dorește apă ca să transmită prin plante mesajul său mut.  (Rabindranath Tagore, Basari) 74/Bengal/pag. 11

09/09/2017 Petele de pe haine se șterg la spălat, petele de pe caracter dispar odată cu moartea. (Proverb indian) 120/Bengal/Pag.16

10/09/2017 Înțeleptul se vaită: „Se ard tratatele de filozofie”. Nevastă-sa se vaită: „Se ard cratițele” (Rajani Kanta Sen, Poezii) 209/Bengal/pag.26

11/09/2017 Nu te strădui să-ți arăți înțelepciunea! Dacă ai înțelepciune, se va exprima singură, fără să depui nici un efort.  (Bankim Chandra Chatterjee, Eseuri) 555/Bengal/pag. 64

12/09/2017 Dragostea adevărată e ca un vas de aur; dacă se sparge, se poate repara. Dragostea falsă e ca un vas de lut; dacă se sparge odată, se duce pentru totdeauna.  (Proverb indian) 259/Bengal/Pag.32

13/09/2017 Cerul sărută pământul prin ploaie; pământul sărută cerul prin flori. (Rabindranath Tagore, Scânteia,24) 350/Bengal/pag. 42

14/09/2017 Când cântărești la o balanță, talerul care e mai greu coboară, dar cel care e mai ușor se ridică. Tot așa, un om care are înțelepciune și talent, este modest și tăcut, pe când un om fudul totdeauna sare în sus cu vanitate. (Învățăturile lui Sri Ramakrishna) 689/Bengal/pag.77

15/09/2017 Mănâncă puțin, dacă vrei să mănânci mult. Mănâncă mult, dacă vrei să mănânci puțin! (Proverb indian) 673/Bengal/pag.76

16/09/2017 Vasul în care ai ținut zeama de usturoi, nu-și pierde mirosul, oricât îl speli. Orgoliul este un aspect tot atât de dur al ignoranței. Oricât te străduiești să scapi de el, el niciodată nu dispare complet. (Învățăturile lui Sri Ramakrishna) 791/Bengal/pag.89

17/09/2017 Cu aceleași descântece luna adoarme pământul și răscolește marea. (Rabindranath Tagore, Clădirea neclintită) 624/Bengal/pag.71

18/09/2017 Ceea ce poate să-l inducă pe un copil în eroare, poate să-i inducă în eroare pe mii de copii. Un argument nu devine convingător prin numărul celor convinși. (Sarat Chandra Chatterjee, Ultima întrebare) 548/Bengal/pag. 63

19/09/2017 Când vine o rudă bogată la tine, ți se pare că te mângâie cu o pungă de bani. Când vine o rudă săracă la tine, ți se pare că te lovește cu mătura.  (Proverb indian) 673/Bengal/pag.76

20/09/2017 Cei care bat uită de bătaie; cei care sunt bătuți nu pot s-o uite. (Rabindranath Tagore, Contactele reciproce) 1142/Bengal/pag.128

21/09/2017 Sunt oameni care fac paradă de umilință și zic: „Eu sunt ca o râmă”. Umilința acesteia îi face să-și piardă tăria spirituală și cu timpul ei devin slabi la minte, chiar ca niște râme. (Învățăturile lui Sri Ramakrishna) 1147/Bengal/pag. 129

22/09/2017 Dacă n-ai muzică în suflet, degeaba o cauți în fluier. (Rabindranath Tagore, Cântece) 705/Bengal/pag.79

23/09/2017 Fericirea și tristețea sunt ca doi frați. Cine caută fericire, are să aibă și tristețe. (Chandidas, Cântece) 331/Bengal/pag.40

24/09/2017 Cerul și pământul sunt pline de fericiri și de surâsuri. Oriunde mă uit, văd numai bine și numai bine. (Rabindranath Tagore, Cântece) 336/Bengal/pag.40

25/09/2017 Ficțiunea pășește prudent ca să convingă lumea; dar realitatea are curaj să fie stranie, fiindcă ei nu-i pasă ce crede lumea. (Rabindranath Tagore, Cvartet) 971/Bengal/pag.108

26/09/2017 Timpul zice: „Eu creez lumea”. Ceasornicul zice: „Atunci sunt și eu creatorul tău”. (Rabindranath Tagore, Kanika-Prilej) 904/Bengal/pag.101

27/09/2017 Poți să te vindeci de veninul șarpelui, dar nu de veninul omului. (Proverb indian) 1091/Bengal/pag. 122

28/09/2017 O frunză nu poate să fie din nou mugur; tot așa viața nu poate să se întoarcă în trecut. Viața trebuie să înainteze; ținta ei este ori moartea ori nemurirea. (Pramathanath Chaudhuri, Eseuri) 1164/Bengal/pag.131

29/09/2017 Când te copleșește frica, te insulți pe tine. Eliberează-te de frică ! Ai tăria să te învingi pe tine însuți ! (Rabindranath Tagore, Cântece) 377/Bengal/pag. 45

30/09/2017 Ingratitudinea acelora care primesc daruri fără să depună nici un efort este cea mai cumplită.  (Rabindranath Tagore, Patru capitole) 466/Bengal/pag. 54

01/10/2017 Infinitul caută îmbrățișarea finitului și finitul caută să se piardă în infinit. (Rabindranath Tagore, Dedicație,17) 457/Bengal/pag. 54

02/10/2017 Dacă ai chiar o pată mică de întuneric în inima ta, soarele și stelele nu pot să te însenineze. (Rabindranath Tagore, Cântece) 468/Bengal/pag. 55

03/10/2017 Fierul e cuminte la fierar, piperul e cuminte în piuliță, femeia e cuminte la socri. (Proverb indian) 1030/Bengal/pag.115

04/10/2017 Lasă să se sfârșească ceea ce este spre sfârșit! N-are rost să culegi florile împrăștiate dintr-o ghirlandă ruptă. (Rabindranath Tagore, Kshanika-Inaugurare) 1021/Bengal/pag.114

05/10/2017 Un logician zice că porcul e un șoarece dezvoltat și altul îl combate zicând că porcul e un elefant slăbit. (Proverb indian) 840/Bengal/pag.94

06/10/2017 Numai cei care vor să profite de viața altora până la ultima picătură, sunt în stare să te sfătuiască să-ți sacrifici viața… Numai cei care n-au suferit niciodată, glorifică suferința. (Sarat Chandra Chatterjee, Ultima întrebare) 999/Bengal/pag.111

07/10/2017 Vicleșugul când în gând intră, ca șoarecele țâțâiaște, iar când se descopere, ca leul răcnește. (Dimitrie Cantemir, Istoria Ieroglifică) 2351/Coloana infinitului/pag.274

08/10/2017 E bine ca ura să fie îngrădită, iar simpatia să fie lărgită. (Gheorghe Doja) 2296/Coloana infinitului/pag.268

09/10/2017 Cine va urî dreptul, va suferi greutate. (Dosoftei, Opere, I)  2297/Coloana infinitului/pag.268

10/10/2017 Cine urmează pe cel cinstit, cinstit este, cine urmează pe cel rău, rău este și rău se va săvârși. (Miron Costin, Letopisețul)  2262/Coloana infinitului/pag.263

11/10/2017 Nu este alta și mai frumoasă și mai de folos în toată viața omului zăbavă, decât cetitul cărților. (Miron Costin, De neamul moldovenilor) 2201/Coloana infinitului/pag.256

12/10/2017 Precum omul pe dobitoc poartă, așa și cel înțelept pe cel neînțelept să-l stăpânească și să-l rânduiască. (Dimitrie Țichindeal, Fabule) 2209/Coloana infinitului/pag.257

13/10/2017 Ceea ce cu rău a isprăvi n-am putut, cu bine a isprăvi să ispitim. (Dimitrie Cantemir, Istoria Ieroglifică) 2166/Coloana infinitului/pag.251

14/10/2017 La întrebarea grabnică sfat greu a da, semn de minte ascuțită este. (Dimitrie Cantemir, Istoria Ieroglifică) 2144/Coloana infinitului/pag.249

15/10/2017 Cel ce înștiințează ție faptele altora, să știi că asemenea va înștiința și ale tale sminteli către alții (din prefața la „Octoih mic”, Iași, 1786) 2124/Coloana infinitului/pag.247

16/10/2017 Pe cât este de frumos în vremea de trebuință cuvântul cuvios, cu atâta este de împuțicios cuvântul aceluia care de nime întrebat, tuturor dă sfat. (Dimitrie Cantemir, Istoria Ieroglifică) 2143/Coloana infinitului/pag.249

17/10/2017 Cine se duce și umblă după înțelepciune, mai înțelept se întoarce acasă, iar nebunul mai nebun se întoarce decât cum au fost când au plecat de acasă. (Dimitrie Țichindeal, Fabule) 2116/Coloana infinitului/pag.245

18/10/2017 Multe începuturi dulci au sfârșituri amare. (Miron Costin, Viața lumii) 2040/Coloana infinitului/pag.236

19/10/2017 Fii recunoscător făcătorilor tăi de bine în timpul când ai avut trebuință de dânșii și nu-i uita în timpul fericirii tale. (Anton Pann, De la lume adunate) 2030/Coloana infinitului/pag.235

20/10/2017 Când se arată gânduri viclene, plivește-le îndată ca pe niște buruieni care răsar în sămănături, înainte de a prinde rădăcină, ca să nu crească și să nu dea rod rău. (Dimitrie Cantemir, Divanul) 1995/Coloana infinitului/pag.230

21/10/2017 Din scânteile mici, care dacă nu sunt stinse, se aprind mari pârjoluri, care mistuie în întregime casele și le prefac în cenușă. (Dimitrie Cantemir, Divanul) 1970/Coloana infinitului/pag.228

22/10/2017 Ce folos a fi galben și ofilit de post, iar de pizmă și de urâciune a fi aprins ? (Antim Ivireanu) 1893/Coloana infinitului/pag.219

23/10/2017 Unuia îi place popa, altuia preoteasa și altuia fata popii. (Anton Pann, De la lume adunate) 1923/Coloana infinitului/pag.222

24/10/2017 Otrava cumplită stomahul otrăvind, tot trupul putrezește.  (Dimitrie Cantemir, Istoria Ieroglifică) 1886/Coloana infinitului/pag.218

25/10/2017 Cine nu va (vrea) să frământe, toată ziua cerne. (Dimitrie Cantemir, Istoria Ieroglifică) 1921/Coloana infinitului/pag.222

26/10/2017 Ferește-te când te vei vedea în vârful pomului, cu crengile să nu te surpi. (Dimitrie Cantemir, Istoria Ieroglifică) 1934/Coloana infinitului/pag.223

27/10/2017 Pe slab să nu gonim, că mai tare l-om face; pe fricos să nu speriem, că mai îndrăzneț se va întoarce. (Dimitrie Cantemir, Istoria Ieroglifică) 1935/Coloana infinitului/pag.223

28/10/2017  Cu cât mai mult înmulțește cineva poftele și trebuințele sale cele de prisosit, cu atât mai mult și răutatea însutită zace pe capul lui. (Dimitrie Țichindeal, Fabule) 1907/Coloana infinitului/pag.220

29/10/2017 Părinții sunt zeii casei (Alexandru Mavrocordat, prefață la „Istoria sfântă”, 1716)  1857/Coloana infinitului/pag.214

30/10/2017 Să nu socotești că ai să te lași de păcat atunci când păcatul te va lăsa pe tine. (Dimitrie Cantemir, Divanul) 1840/Coloana infinitului/pag.213

31/10/2017 Poate apele dulci din marea amară ies și toate părerile tulburi în marea limpede se limpezesc. (Dimitrie Cantemir, Istoria Ieroglifică) 1844/Coloana infinitului/pag.213

01/11/2017 Văzându-te pe prima treaptă a păcatului, întoarce-te imediat și nu căuta să mergi mai sus. (Dimitrie Cantemir, Divanul) 1842/Coloana infinitului/pag.213

02/11/2017 Patimile nebunilor sunt învățătură înțelepților. (Dimitrie Țichindeal, Fabule) 1805/Coloana infinitului/pag.207

03/11/2017 Proimiul (introducere,preludiu) lung la voroava scurtă precum capul porcului la trupul raței se potrivește (Dimitrie Cantemir, Istoria ieroglifică) 1669/Coloana infinitului/pag.190

04/11/2017 Norocul n-are picioare, numai mâini și aripi. Când îți pare că îți dă mâna, atunci și zboară. (Miron Costin, De neamul moldovenilor) 1707/Coloana infinitului/pag.195

05/11/2017 Cel ce va să fie domn adevărat, aceluia nu i se cade să aibă rudenii, ci numai slugi drepte. (Neagoe Basarab, Învățăturile…) 1667/Coloana infinitului/pag.190

06/11/2017 Unde urechile adevărului sunt astupate, acolo toate hrizmurile se par basme. (Hrizm= vrajă, taină) (Dimitrie Cantemir, Istoria ieroglifică) 1662/Coloana infinitului/pag.189

07/11/2017 Ticăloasă stare este unde cel neînvățat are putere să clevetească și să bârfească, iar acela care știe trebuie să tacă și cu frică să asculte. (Dimitrie Țichindeal, Omul mușcat de câine) 1654/Coloana infinitului/pag.189

08/11/2017 Precum picătura cea mai de pe urmă vasul îneacă, așa strâmbătăților mari și multe mai dinainte grămădite cu una mai de apoi și necunoscută și cea căzută răsplătire își au și precum că multe grămădite mai dinainte au fost se cunosc. (Dimitrie Cantemir, Istoria ieroglifică) 1643/Coloana infinitului/pag.188

09/11/2017 Nădejdea este nedespărțită de tot omul ce se află încă pe pământ. (Dinicu Golescu, Însemnare a călătoriei mele) 1600/Coloana infinitului/pag.182

10/11/2017 Tu fă-le toate cele ce se cuvin, apoi să ai nădejde. (Dimitrie Țichindeal, Fabule) 1602/Coloana infinitului/pag.183

11/11/2017 Nădejdea domnului este ca seninul cerului și încetul mării; acum este senin și se fac nori, acum este mare lină și se face furtună. (Grigore Ureche, Letopisețul) 1604/Coloana infinitului/pag.183

12/11/2017 Să nu dai boieriile măscăricilor și celora ce fac râsuri, ci să dai celor ce vor fi harnici și vrednici de cinstea și slujba ta. (Neagoe Basarab, Învățăturile…)  1639/Coloana infinitului/pag.187

13/11/2017 Ale trântorilor urlete ale albinelor sunete astupă. (Dimitrie Cantemir, Istoria ieroglifică) 1642/Coloana infinitului/pag.187

14/11/2017 Ce folos este a nu bea vin și a fi beat de la veninul mâniei ? (Antim Ivireanul) 1539/Coloana infinitului/pag.175

15/11/2017 Precum lumina soarelui la ochii bolnavi întunecare, așa cuvântul de liniște la inima săltătoare tulburare aduce.  (Dimitrie Cantemir, Istoria ieroglifică) 1520/Coloana infinitului/pag.173

16/11/2017 Și cum se înfășură volbura sau curpenul de viță și se pierde roada ei, așa, fătul meu, piarde trufia și mândrețele roada împăratului sau a domnului. (Neagoe Basarab, Învățăturile…)  1501/Coloana infinitului/pag.171

17/11/2017 Pietrii rotunde din vârful dealului puțină urnire îi trebuie. (Dimitrie Cantemir, Istoria ieroglifică) 1418/Coloana infinitului/pag.163

18/11/2017 Foarte adeseori slaba ținere în minte cu bună rânduială și sârguință mai mult dobândește și adună decât alta vrednică și aleasă, însă fără de orânduială și modificație. (Dimitrie Țichindeal, Fabule) 1429/Coloana infinitului/pag.164

19/11/2017 Niciodată norocirea și mărirea unuia fără nenorocirea și micșorarea altuia nu se poate.  (Dimitrie Cantemir, Istoria ieroglifică) 1411/Coloana infinitului/pag.162

20/11/2017 Cum va putea să țină cineva în minte aceea despre care nu gândește? (Dimitrie Țichindeal, Fabule) 1430/Coloana infinitului/pag.164

21/11/2017 Maturitatea fructului vieții omenești este bărbăția, care, ca o poamă împlinită și coaptă, rămâne neschimbată un anumit timp, având același gust. (Dimitrie Cantemir, Divanul) 1405/Coloana infinitului/pag.161

22/11/2017 După cum umbra urmează trupul care umblă în lumină, tot așa slava urmează virtutea. (Dimitrie Cantemir, Istoria ieroglifică) 1408/Coloana infinitului/pag.161

23/11/2017 Omul, ajungând la vârsta bărbăției, trebuie să fie întru toate dulce, întreg, matur, ca nu cumva să semene cu unele fructe care pe dinafară le vezi coapte și arătoase, dar mușcându-le afli amăreală și gust otrăvitor. (Dimitrie Cantemir, Divanul) 1406/Coloana infinitului/pag.161

24/11/2017 Lumea este ca o grădină, iar oamenii ca florile. (Dimitrie Cantemir, Divanul) 1390/Coloana infinitului/pag.159

25/11/2017 Care se lingușesc pe lângă mine mai mult decât este obiceiul, sau m-au înșelat, sau vor să mă înșele. (Dimitrie Țichindeal, Fabule) 1383/Coloana infinitului/pag.158

26/11/2017 Tăcerea după zisă, adeverește zisa o dată. Tăcerea capul filozofiei este. (Dimitrie Cantemir, Hronicul) 2232-2233/Coloana infinitului/pag.260

27/11/2017 Logica este ca un organ care pregătește mintea spre facerea adevărului. (Eufrosin Poteca, Introducere în filozofie) 1384/Coloana infinitului/pag.158

28/11/2017 Lumea este ca un tezaur, dacă o vei folosi spre bine, iar dacă o vei folosi spre rău, rea va fi pentru tine. (Dimitrie Cantemir, Divanul) 1391/Coloana infinitului/pag.159

29/11/2017 Vremea este lumii o soție iar norocul alta. (Miron Costin, Viața lumii) 1392/Coloana infinitului/pag.159

30/11/2017 Limba, fraților, ne-o dete firea pentru că să descoperim cu dânsa  adevărat cugetele cele dinlăuntru ale inimii. (Petru Maior, cf. Școala Ardeleană) 1367/Coloana infinitului/pag.156

01/12/2017 Acela nu e patriot care nu a învățat a fi folositor obștii; n-a purtat cerul în pieptul său, acela care nu a simțit plăcerea de a fi binefăcător pentru mulți chiar cu sacrificiul său. (Gheorghe Asachi, cf. Nicolae Iorga, Ca să fim mai tari…) 1809/Coloana infinitului/pag.208

02/12/2017 Patria se cheamă norodul, iar nu tagma jefuitorilor. (Tudor Vladimirescu) 1839/Coloana infinitului/pag.212

03/12/2017 Lenea este păcat de moarte, căci dintr-însa se nasc multe răutăți: lipsa, sărăcia și toată nenorocirea dintr-însa purcede și se împuțește omul în lenevire. (Dimitrie Țichindeal) 1351/Coloana infinitului/pag.154

04/12/2017 Când domnul se va abate din calea dreptății, când va călca legile, ceilalți nu se vor mai îndrepta. (Iordache Golescu) 1340/Coloana infinitului/pag.153

05/12/2017 Unde e mai mare slobozenie, acolo e mai rea turburare, căci slobozenia, fără de legile înțelepte și stăpânire, e sălbatică fiară. (Dimitrie Țichindeal) 1359/Coloana infinitului/pag.155

06/12/2017 Nici avuția, ’naltul rang sau nume/ Nu a ferit pe oameni de mormânt. (Gheorghe Asachi)  1547/Coloana infinitului/pag.176

07/12/2017 Două feluri de oameni nu se îndestulează nici odinioară: cei ce cearcă învățătură și cei ce strâng avuție. (Prefața la Octoih mic, Iași, 1786) 1326/Coloana infinitului/pag.151

08/12/2017 Care pornește după lâna altora, nefiind smulsă, el însuși vine acasă tot tuns. (Dimitrie Țichindeal, Fabule) 1331/Coloana infinitului/pag.152

09/12/2017 Când te laudă lumea, cercetează-te pe tine însuți, dacă ești așa cut zic oamenii, dar nici cu aceasta să nu te mândrești. (Dimitrie Cantemir, Divanul) 1295/Coloana infinitului/pag.148

10/12/2017 Cânească e gura și și lacomi sunt ochii la pogace. (Dimitrie Țichindeal, Fabule) 1333/Coloana infinitului/pag.152

11/12/2017 Spre închisoarea și legarea trupului un lanț și o vatră destule sunt, iar strânsoarea sufletului și spre opreala voii slobode, nici mii de lanțuje, nici zeci de mii de închisori nu pot ceva a face. (Dimitrie Cantemir, Istoria ieroglifică) 1358/Coloana infinitului/pag.155

12/12/2017 Nici un om înțelept nu se preocupă de ce vorbesc supușii noștri despre noi sau cu ce fel de laude ne înalță în slăvi. (Petru Maior, Scrisori și documente inedite) 1299/Coloana infinitului/pag.149

13/12/2017 Mintea iar nu patima se cade să fie judecător. (Nichifor Ieromonah, în Samuil Ravvi, Prefață la „Alcătuire înaurită”, Iași, 1771) 1277/Coloana infinitului/pag.146

14/12/2017 Sufletul înțelept într-adevăr și pentru altceva din socoteala sa a se muta nu știe, fără numai din rău spre bine și din greșeală spre îndreptare. (Dimitrie Cantemir, Istoria ieroglifică) 1169/Coloana infinitului/pag.135

15/12/2017 Învățătura e grea muncă ! (Dimitrie Țichindeal, Fabule) 1261/Coloana infinitului/pag.145

16/12/2017 Faptele cele bune sunt mirosul cel bun și prea frumoasă mireasmă, care nu lasă pe om, nu numai la bătrânețe, ci și la moarte. (Grigore Ureche, Letopisețul) 761/Coloana infinitului/pag.80

17/12/2017 Limba românească, căreia i se închinară părinții noștri ca unui idol viu și însuflețitor, singurul tezaur ce ne-a rămas de la ei ereditate neînstrăinată și necomună cu alții și care, ca un fir roșu, singură e în stare a ne conduce prin toate labirintele întunecate ale istoriei acestui popor antic. (Timotei Cipariu, cf. Nicolae Iorga, Ca să fim mai tari…, Vălenii de Munte,1916, p.9) 1362/Coloana infinitului/pag.155

18/12/2017 Fiecare se lăcomește ca trandafir, iar cum se veștejește, nimănui nu-i pasă de dânsul, ci îl leapădă sub picioare. (Dimitrie Țichindeal, Fabule) 1330/Coloana infinitului/pag.152

19/12/2017 Nevoiește de învață învățăturile până a nu te însura. (Prefață la „Octoih mic”, Iași, 1786) 1238/Coloana infinitului/pag.142

20/12/2017 De-ți este dragă cartea, cetește, ascultă și învață. (Predoslovie la „Cărare pre scurt”, Bălgrad, 1685) 1218/Coloana infinitului/pag.140

21/12/2017 Să încetăm a ne înșela singuri pe noi, apoi nu vor cuteza nici alții. (Dimitrie Țichindeal, Fabule) 1142/Coloana infinitului/pag.132

22/12/2017 Înțeleptul în cuvânt și cumplitul în putere se bizuiește. (Iordache Golescu, Proverbe comentate) 1181/Coloana infinitului/pag.136

23/12/2017 De lauda gurilor multe înțelepții ca albinele de fum fug. (Dimitrie Cantemir, Istoria ieroglifică) 1168/Coloana infinitului/pag.135

24/12/2017 Sufletul înțelept într-adevăr și pentru altceva din socoteala sa a se muta nu știe, fără numai din rău spre bine și din greșeală spre îndreptare.  (Dimitrie Cantemir, Istoria ieroglifică) 1169/Coloana infinitului/pag.135

25/12/2017 Numai lucrarea bunătății pricinuiește fericirea omului. (Eufrosin Poteca, Cuvânt la deschiderea cursului de filosofie) 258/Coloana infinitului/pag.31

26/12/2017 Cei ce de acum petrecem, pomenim alții trecuți; de noi cu vreme vor pomeni alții. (Miron Costin, Viața lumii) 67/Coloana infinitului/pag.10

27/12/2017 Din fire muritorilor le este dată aceasta, cu binele prea lesne, iar răul cu anevoie să-l uite și laudele cuiva pe hârtie, iar hulele pe table de aramă să le scrie. (Dimitrie Cantemir, Istoria ieroglifică) 66/Coloana infinitului/pag.10

28/12/2017 Mai bine să te bată un înțelept decât să te laude un nebun. (Anton Pann, De la lume adunate…) 1190/Coloana infinitului/pag.137

29/12/2017 Omului celui de cinste și bun îi este rușine a cere și al său. (Dimitrie Țichindeal, Fabule) 296/Coloana infinitului/pag.37

30/12/2017 Domnul se socotește ca un deal mare și înalt, când are păzitori foarte buni de-l păzesc și-l curățesc de toate uscăciunile și secăturile și de alte lucruri care nu sunt de treabă. (Învățăturile lui Neagoe Basarab) 340/Coloana infinitului/pag.42

31/12/2017 O treabă […] anevoioasă și plină de primejdii să nu înceapă […] pripit și fără o mai îndelungată chibzuială. (Dimitrie Cantemir, Viața lui Constantin Cantemir) 309/Coloana infinitului/pag.39

*** 2018 ***

02/01/2018 Ca un sfinx, mut încă și cu ochii închiși, stă anul viitor înaintea noastră, dar știm bine că multe are de zis (Mihai Eminescu,Articolul “La un an nou”, publicat în “Timpul”, la 1 ianuarie 1883) 

03/01/2018 📖 🇷🇺 Roagă-te la Dumnezeu, dar grăbește-te spre mal ! (Proverb rusesc) 384/Rus,Sovietic/pag.48

04/01/2018 Despre unele inimi se poate spune că sunt întruchiparea permeabilității: lacrimile celor apropiați nu pot pătrunde. ( Piotr Andreïevitch Viazemski)  624/Rus,Sovietic/pag.79

05/01/2018 Voința noastră, ca și mușchii, se fortifică în urma unor exerciții din ce în ce mai dificile; altfel, vom avea mușchii slabi, voință slabă. (Konstantin Dmitrievici Uşinski)  1269/Rus,Sovietic/pag.164

06/01/2018 Așteptarea unor zile fericite constituie uneori o bucurie mai mare chiar decât zilele așteptate (Konstantin Georgevici Paustovski ) 1210/Rus,Sovietic/pag.155

07/01/2018 Cel mai mare noroc în lume este că omul nu-și cunoaște sfârșitul; dacă și-ar cunoaște sfârșitul, am avea de-a face cu o lume de nebuni. (Maxim Gorki -Alexei Maximovici Peșkov) 771/Rus,Sovietic/pag.98

08/01/2018 O mare voință nu înseamnă numai să dorești și să realizezi ceva dar și să-ți impui să renunți la ceva atunci când e nevoie. Voința nu e numai dorință și satisfacerea dorinței, ea este și […] dorință, și renunțare […] (Anton Semyonovich Makarenko) 1267/Rus,Sovietic/pag.163

09/01/2018 Nu orice împotrivire la rău se soldează cu înlăturarea unei nenorociri, dar orice nenorocire începe cu pierderea voinței de a te împotrivi la rău. (Leonid Maksimov Leonov) 1266/Rus,Sovietic/pag.163

10/01/2018 Dacă i s-ar lua omului capacitatea de a visa, s-ar pierde una dintre cele mai puternice forțe care impulsionează cultura, arta, știința […].  (Konstantin Georgevici Paustovski) 1257/Rus,Sovietic/pag.162

11/01/2018 Când între vis și viață există un oarecare punct de contact, atunci totul e în ordine. (Dmitry Ivanovich Pisarev) 1260/Rus,Sovietic/pag.162

12/01/2018 Toate victoriile încep cu victoria asupra ta însuți. (Leonid Maksimov Leonov) 1237/Rus,Sovietic/pag.158

13/01/2018 Dacă te-ai fi cercetat mai de aproape și cu sânge rece, ai fi văzut că nu ești nici mai bun, nici mai rău decât alții […]. Atunci nu te-ai fi apucat să urăști pe alții, nici pe tine însuți; ai fi suportat prostiile omenești cu mai multă indiferență și ai fi fost mai atent cu ale tale. (Ivan Alexandrovici Goncearov) 1193/Rus,Sovietic/pag.153

14/01/2018 Trăiește, dar lasă și pe alții să trăiască. (Gavrila Romanovici Derjavin)  1221/Rus,Sovietic/pag.156

15/01/2018🕯 Unde auzi vorbă multă, acolo-i spor puțin, că șiretlicul o îneacă (Mihai Eminescu, Vorbe, Literatura populară, p.61)

16/01/2018 Pe vrăjmașii țării tale, ai tăi vrăjmași să-i socotești.  (Mihai Eminescu,Vorbe, Literatura populară, p.64)

17/01/2018 Nebunul de a sa minte se clatină ca un dinte (Mihai Eminescu, Vorbe, Literatura populară, p.61)

18/01/2018 Nu te speria când auzi vorbe mari, c-acolo-i inima mică (Mihai Eminescu, Vorbe, Literatura populară, p.62)

19/01/2018 A grăi multe și bune te-arată de învățat, a grăi puține și bune te arată de înțelept, a grăi multe și urâte te arată de flecar; – alege care numire îți place. (Mihai Eminescu, Vorbe, Literatura populară, p.62)

20/01/2018 Cei tineri grăiesc ceea ce fac, cei bătrâni povestesc ceea ce au făcut, iar cei nebuni ceea ce vor să facă.  (Mihai Eminescu, Vorbe, Literatura populară, p.63)

21/01/2018 Tăcerea, răspuns, la cel ce te necinstește; iar de vrei mai mult, ș-un: „mulțămim dumitale”  (Mihai Eminescu, Vorbe, Literatura populară, p.63)

22/01/2018 Atunci poți zice că nici un vrăjmaș nu nu mai ai, când nimic nu mai ai.  (Mihai Eminescu, Vorbe, Literatura populară, p.64)

23/01/2018 Amoriul când te prinde, ca un crin frumos te vede, iar când te lasă, ca șofranul fața ți-o lasă. (Mihai Eminescu, Vorbe, Literatura populară, p.67)

24/01/2018 Că dacă nu vă veți prinde de mână,/ Părtășiri iubind și-mpărechere,/ Asupri-vă-va limbă străină/ Și veți fi pieriți fără scăpare, / Nici veți mai face-un neam pe lume/ Și veți fi fără tată și mume.  (Ion Budai Deleanu) 2272/Coloana infinitului/pag.264

25/01/2018 O mică îndrăzneală la vreme și după cuviință, mare izbândă aduce (Iordache Golescu)  2272/Coloana infinitului/pag.30

26/01/2018  Amestecarea sângelui amestecă sufletele (Dimitrie Cantemir, Istoria ieroglifică) 247/Coloana infinitului/pag.264

27/01/2018 Adevărul cel mai amar este mai bun decât cea mai plăcută eroare. (Vissarion Grigorievici Belinski) 12/Rus,Sovietic/pag.1

28/01/2018 Aforismele sunt aproape forma ideală de exprimare a raționamentelor filozofice. (Lev Nicolaevici Tolstoi) 42/Rus,Sovietic/pag.5

29/01/2018 Adevărul este mai presus de oameni și nu trebuie să se teamă de oameni.  (Vissarion Grigorievici Belinski) 11/Rus,Sovietic/pag.1

30/01/2018 Nu-ncape vanitate când slujești muzelor; arta cere măreție. (Aleksandr Sergheevici Pușkin) 47/Rus,Sovietic/pag.6

31/01/2018 Cu cât adevărurile sunt mai înalte, cu atât trebuie să fim mai atenți cu ele; altfel, se transformă în locuri comune, iar locurile comune nu mai sunt crezute. (Nikolai Vasilievici Gogol)  16/Rus,Sovietic/pag.2

01/02/2018 Marile opere de artă nu sunt mari decât pentru că sunt accesibile și comprehensibile de toată lumea. (Lev Nicolaevici Tolstoi) 48/Rus,Sovietic/pag.6

02/02/2018 La bătrânețe ochii se mută în spate; începi să privești înapoi, înainte nu vezi nimic; trăiești cu amintirile, nu cu speranțele. (Vasily Osipovich Klyuchevsky) 89/Rus,Sovietic/pag.10

03/02/2018 Adevărul trăiește, ca toate ființele vii, numai ca totalitate; când se desparte în părțile lui, îi dispare sufletul și rămân din el numai abstracțiile moarte cu miros de cadavru. (Aleksandr Ivanovich Herzen) 19/Rus,Sovietic/pag.2

04/02/2018 Erudiția numai atunci este într-adevăr erudiție când este rezultatul eforturilor gândirii proprii și nu numai al memoriei. (Lev Nicolaevici Tolstoi) 58/Rus,Sovietic/pag.8

05/02/2018 Când banul vorbește, adevărul tace. (Proverb rusesc) 61/Rus,Sovietic/pag.8

06/02/2018  Să înveți în permanență, să știi totul. Cu cât vei cunoaște mai mult, cu atât vei fi mai puternic. (Maxim Gorki -Alexei Maximovici Peșkov) 52/Rus,Sovietic/pag.7

07/02/2018 C-un ciocan făcut din aur deschizi chiar și porți de fier. (Proverb rusesc) 62/Rus,Sovietic/pag.8

08/02/2018 Învățați să fiți înțelegători față de slăbiciunile omenești ale bătrânilor. Faceți-vă că nu observați unele din slăbiciunile lor. (Vasili Alexandrovici Suhomlinski) 93/Rus,Sovietic/pag.11

09/02/2018 Un prost bătrân e mai prost decât unul tânăr. (Proverb rusesc) 83/Rus,Sovietic/pag.10

10/02/2018 Bătrânii au dreptul să învețe pe alții, să-i sfătuiască. Nu uitați acest drept moral. (Vasili Alexandrovici Suhomlinski) 92/Rus,Sovietic/pag.11

11/02/2018 Nu poți face bine fără a ofensa răul. (Nikolai Gavrilovici Cernîșevski) 122/Rus,Sovietic/pag.13

12/02/2018 Dacă bea bărbatul, arde jumătate din casă; dacă bea femeia, arde toată casa. (Proverb rusesc) 101/Rus,Sovietic/pag.12

13/02/2018 Unii sunt în permanență bolnavi pentru că se ocupă prea mult de sănătatea lor, alții sunt sănătoși numai pentru că nu se tem de boală. (Vasily Osipovich Klyuchevsky) 142/Rus,Sovietic/pag.15

14/02/2018 Omului bun chiar și durerea altuia îi frânge inima. (Proverb rusesc) 155/Rus,Sovietic/pag.16

15/02/2018 Adevărata forță a omului nu constă în izbucniri furtunoase,  ci în calmul indestructibil. (Lev Nicolaevici Tolstoi) 166/Rus,Sovietic/pag.18

16/02/2018 Unui om fără caracter îi place foarte mult să spună: „Nu mi-e frică, am caracter”  (Nikolai Gavrilovici Cernîșevski) 169/Rus,Sovietic/pag.18

17/02/2018 Beau și mănâncă toți oamenii, dar se îmbată și se ghiftuiesc numai sălbaticii. (Vissarion Grigorievici Belinski) 107/Rus,Sovietic/pag.12

18/02/2018 Dacă există un singur om pe lume care se răsfață din belșug, se află undeva un altul care moare de foame. (Lev Nicolaevici Tolstoi) 154/Rus,Sovietic/pag.16

19/02/2018 Nu trebuie să ne gândim deloc, sau dacă se poate cât mai rar, la boli. Este destul să acordăm atenție inimii noastre, s-o ascultăm, că pulsul a și accelerat cu vreo 10-15 bătăi. (Anton Pavlovici Cehov) 138/Rus,Sovietic/pag.15

20/02/2018 Mai bine suferă tu decât să faci rău la alții. (Proverb rusesc) 159/Rus,Sovietic/pag.17

21/02/2018 Oamenii cinstiți au un obicei foarte prost: pleacă ochii rușinați în fața unei josnicii insolente. (Vissarion Grigorievici Belinski) 219/Rus,Sovietic/pag.25

22/02/2018 Un singur prieten rămâne neschimbat- cartea. (Konstantin Aleksandrovici Fedin) 186/Rus,Sovietic/pag.21

23/02/2018 Este necesar să ai un astfel de caracter, încât să faci numai ceea ce spui. (Aleksandr Ivanovici Herzen) 171/Rus,Sovietic/pag.19

24/02/2018 Păstrează-ți haina de nouă, iar cinstea de tânăr. (Proverb rusesc) 217/Rus,Sovietic/pag.25

25/02/2018 Conștiința este un animal sălbatic cu gheare ascuțite care-ți sfâșie inima (Aleksandr Sergheevici Pușkin) 254/Rus,Sovietic/pag.30

26/02/2018 Numai cel ce iubește are dreptul să certe, să îndrepte. (Ivan Sergheievici Turgheniev) 274/Rus,Sovietic/pag.33

27/02/2018 Numai acela care și-a ales drept scut minciuna, impertinența și nerușinarea nu tremură în fața judecății conștiinței sale. (Maxim Gorki -Alexei Maximovici Peșkov) 251/Rus,Sovietic/pag.30

28/02/2018 Cine vrea să știe mai mult, să doarmă mai puțin. (Proverb rusesc) 275/Rus,Sovietic/pag.33

01/03/2018 Viața este lupta pentru nemurire  (Dmitry Ivanovich Pisarev) 1230/Rus,Sovietic/pag.157

02/03/2018 A demonstra omului necesitatea cunoașterii este ca și când i-ai demonstra necesitatea văzului. (Maxim Gorki -Alexei Maximovici Peșkov) 277/Rus,Sovietic/pag.34

03/03/2018 Foarte des unii oameni se mândresc cu o conștiință curată- numai că au o memorie foarte scurtă. (Lev Nicolaevici Tolstoi) 257/Rus,Sovietic/pag.30

04/03/2018 Înțelepciunea nu constă în a ști mult. În nici un caz nu putem ști totul . Înțelepciunea nu constă în a cunoaște cât mai mult, ci în a ști care sunt cunoștințele cele mai necesare, care sunt mai puțin necesare, și, în sfârșit, care sunt și mai puțin necesare.  (Lev Nicolaevici Tolstoi) 297/Rus,Sovietic/pag.36

05/03/2018 Foarte puțini oameni, și dintre ei cei mai aleși, sunt capabili să spună simplu și cinstit: „Nu știu”.  (Dmitry Ivanovich Pisarev) 290/Rus,Sovietic/pag.36

06/03/2018 Limba-i amnarul, vorba-i scânteia – incendiul oricând poate izbucni. Atenție ! (Effendi Mansurovich Kapiev) 325/Rus,Sovietic/pag.40

07/03/2018 Viața, ca și glonțul, îl cruță pe omul curajos și-l lovește pe cel laș. (Vissarion Grigorievici Belinski) 304/Rus,Sovietic/pag.37

08/03/2018  Femeia nu numai că e capabilă să înțeleagă că este spiritul de sacrificiu, dar ea știe să se sacrifice (Ivan Sergheievici Turgheniev) 517/Rus,Sovietic/pag.64

09/03/2018 Dacă tot nu e cu putință să-ți birui dușmanul; dacă, pricinuindu-i pierderi neînsemnate, îți pricinuiește ție însuți altele mai mari, atunci încă nu are rost să începi lupta. (Nikolai Gavrilovici Cernîșevski) 389/Rus,Sovietic/pag.49

10/03/2018 Când iubești descoperi în tine atâta bogăție, atâta gingășie, atâta tandrețe, încât nici nu-ți vine să crezi că poți iubi astfel.  (Anton Pavlovici Cehov) 348/Rus,Sovietic/pag.43

11/03/2018 Omul este creat pentru fericire ca pasărea pentru zbor. (Vladimir Galaktionovich Korolenko) 530/Rus,Sovietic/pag.66

12/03/2018 Nu există un om mai rău decât acela pe care o educație aleasă nu a reușit să-l facă mai bun.  (Vissarion Grigorievici Belinski) 398/Rus,Sovietic/pag.50

13/03/2018 Egoismul este curată sinucidere. Egoistul se usucă exact ca un pom singuratic fără roade. (Ivan Sergheievici Turgheniev) 422/Rus,Sovietic/pag.54

14/03/2018 Toate familiile fericite se aseamănă; orice familie nefericită e nefericită în felul ei propriu. (Lev Nicolaevici Tolstoi) 471/Rus,Sovietic/pag.59

15/03/2018 Mai bine să crezi faptele decât vorbele. (Proverb rusesc) 473/Rus,Sovietic/pag.60

16/03/2018 Indiferența este paralizia sufletului, o moarte prematură. (Anton Pavlovici Cehov) 622/Rus,Sovietic/pag.79

17/03/2018 Nu-i zeu mai frumos ca soarele, nu-i foc mai minunat ca focul iubirii.  (Maxim Gorki -Alexei Maximovici Peșkov) 361/Rus,Sovietic/pag.45

18/03/2018 Trebuie să trăiești și să muncești în așa fel, ca și când te-ar privi generațiile viitoare. (Mihail Arcadievici Svetlov) 1254/Rus,Sovietic/pag.161

19/03/2018 Trântorii sunt cei mai mari flecari din lume. (Pyotr Andreyevich Pavlenko) 442/Rus,Sovietic/pag.67

20/03/2018 Cine se cațără într-un post ca vulpea, ajuns în post, el va fi lup. (Vasili Andreevici Jukovski) 489/Rus,Sovietic/pag.61

21/03/2018 Care este formula fățărniciei? Egoism plus cinism, plus un mediu apos de prostie idealistă, plus estetica mizeră a unei aparente smerenii. (Anton Semyonovich Makarenko) 491/Rus,Sovietic/pag.62

22/03/2018 Toate fetele sunt bune – de unde-or răsări atâtea neveste rele?  (Proverb rusesc) 500/Rus,Sovietic/pag.63

23/03/2018 Fericirea începe cu ura față de nefericire, cu dezgustul față de tot ce îl deformează și îl schilodește pe om, ea începe cu repulsia organică față de toți cei ce care se tânguie, gem, oftează după o bunăstare ieftină. (Maxim Gorki -Alexei Maximovici Peșkov) 527/Rus,Sovietic/pag.66

24/03/2018 Dorința de a vorbi este aproape întotdeauna mai puternică decât dorința de a învăța (Dmitry Ivanovich Pisarev) 543/Rus,Sovietic/pag.67

25/03/2018 Copiii văd în părinți trecutul, părinții văd în copii viitorul. (Anton Semyonovich Makarenko) 468/Rus,Sovietic/pag.59

26/03/2018 Dacă doar o singură dată îți va părea rău că n-ai spus ceva, în schimb de o sută de ori vei regreta că n-ai tăcut.  (Lev Nicolaevici Tolstoi) 546/Rus,Sovietic/pag.69

27/03/2018 Nu pot înțelege de ce este mai glorios să bombardezi un oraș decât să asasinezi pe cineva cu securea. (Feodor Mihailovici Dostoievski) 580/Rus,Sovietic/pag.73

28/03/2018 Decât să te temi de draci, mai bine te-ai teme de oameni. (Proverb rusesc) 560/Rus,Sovietic/pag.70

29/03/2018 De obicei oamenii nu se bucură atât de ceea ce au, cât se amărăsc cu gândul la ceea ce nu au.  (Vissarion Grigorievici Belinski) 633/Rus,Sovietic/pag.80

30/03/2018 Natura când l-a lipsit pe om de capacitatea de a merge în patru labe, i-a dat ca toiag idealul. (Maxim Gorki -Alexei Maximovici Peșkov) 607/Rus,Sovietic/pag.76

31/03/2018 Imaginația de aceea e imaginație ca să completeze realitatea. (Vasily Osipovich Klyuchevsky) 617/Rus,Sovietic/pag.78

01/04/2018 Pentru a merge mai departe, priviți mai des înapoi, altfel, veți uita de unde ați pornit și nu veți mai ști încotro să vă îndreptați. (Leonid Nikolaievici Andreev) 641/Rus,Sovietic/pag.81

02/04/2018 Fierul de rugină piere, invidiosul de invidie moare.  (Proverb rusesc) 625/Rus,Sovietic/pag.79

03/04/2018 Oamenii de nimic nu sunt capabili de nimic. (Nikolai Gavrilovici Cernîșevski) 389/Rus,Sovietic/pag.49

04/04/2018 Oricât de puțină minte ai avea, dar să fie a ta. (Maxim Gorki -Alexei Maximovici Peșkov) 738/Rus,Sovietic/pag.94

05/04/2018 Înțelepciunea cea mare nu stă într-o vorbă de dojană, ci într-o vorbă care, fără să-și bată joc de nenorocirea omului, să-l îmbărbăteze, să-i dea curaj. (Nikolai Vasilievici Gogol)  670/Rus,Sovietic/pag.86

06/04/2018 Prin chinuri și suferințe ne este dat să căpătăm acea fărâmă de înțelepciune pe care nu ne-o pot da cărțile. (Nikolai Vasilievici Gogol)  670/Rus,Sovietic/pag.86

07/04/2018 Înfrânarea este cea dintâi treaptă spre o viață mai bună, și numai încetul cu încetul o poți cuceri. Înfrânarea este eliberarea de jugul poftelor. (Lev Nicolaevici Tolstoi) 663/Rus,Sovietic/pag.84

08/04/2018✟ Cel care a lăsat în urma lui cel puțin o idee nouă, luminoasă, a făcut cel puțin o faptă folositoare oamenilor, acela nu a murit fără copii. (Aleksandr Aleksandrovici Bestujev Marlinski) 764/Rus,Sovietic/pag.97

09/04/2018 Te rogi tu la Dumnezeu, dar pune și mâna pe coarnele plugului. (Proverb rusesc) 385/Rus,Sovietic/pag.48

10/04/2018 A cere dreptate, dar a lăsa neatinse toate condițiile care generează minciuna este ca și când ai cere să nu fie noroi după o ploaie pe o stradă nespălată.  (Dmitry Ivanovich Pisarev) 380/Rus,Sovietic/pag.48

11/04/2018 Nu fi orb și surd / Ține praful de pușcă uscat. (Vladimir Vladimirovici Maiakovski) 392/Rus,Sovietic/pag.49

12/04/2018 Dacă poți, mergi înaintea veacului tău, dacă nu, mergi odată cu veacul, dar niciodată să nu fii în urma lui. (Valery Yakovlevich Bryusov) 1001/Rus,Sovietic/pag.127

13/04/2018 Cu cât un om este mai mulțumit de sine, cu atât rămân în el mai puține lucruri de care ar putea să fie mulțumit. (Lev Nicolaevici Tolstoi) 799/Rus,Sovietic/pag.102

14/04/2018 Puterea imaginației crește odată cu acumularea cunoștințelor. (Konstantin Georgevici Paustovski) 619/Rus,Sovietic/pag.78

15/04/2018 Dacă ai pornit spre un anumit țel, și te tot oprești din drum ca s-arunci cu pietre în orice câine care te latră, atunci nu vei mai ajunge niciodată la țintă. (Feodor Mihailovici Dostoievski) 608/Rus,Sovietic/pag.76

16/04/2018 Fricosul este aproape un trădător; în orice caz, în luptă te va vinde. (Nicolai Alekseevici Ostrovski) 566/Rus,Sovietic/pag.70

17/04/2018 Acolo unde se debitează fraze bombastice, încâlcite, dar sforăitoare, acolo este la mijloc ori lașitate, ori înșelătorie, iar cel mai adesea și una și alta. (Efim Alekseevici Pridvorov- Demian Bednîi) 551/Rus,Sovietic/pag.69

18/04/2018 Cu minciuna poți să ieși în lume, dar înapoi nu te mai întorci. (Proverb rusesc) 712/Rus,Sovietic/pag.92

19/04/2018 În fiecare dintre noi sunt prea multe șuruburi, rotițe și supape pentru a ne putea judeca unul pe altul după prima impresie sau după ce am făcut cunoștință cu două-trei trăsături exterioare.  (Anton Pavlovici Cehov) 888/Rus,Sovietic/pag.112

20/04/2018 Pacea este prima condiție a dezvoltării culturii. (Lev Nicolaevici Tolstoi) 907/Rus,Sovietic/pag.115

21/04/2018 Autoritatea și prietenia sunt ca focul și apa, lucruri deosebite și potrivnice; egalitatea este condiția prieteniei. (Vissarion Grigorievici Belinski) 983/Rus,Sovietic/pag.125

22/04/2018 Când doi oameni care polemizează se înfurie, înseamnă că nici unul nu are dreptate. (Lev Nicolaevici Tolstoi) 950/Rus,Sovietic/pag.121

23/04/2018 Mi-ar plăcea să mă-ncălzesc, mi-e să nu mă ard. (Proverb rusesc) 963/Rus,Sovietic/pag,123

24/04/2018 Orice patimă este, pentru sufletul omenesc, mai întâi ca un om care bate la ușă, apoi ca oaspete și, în sfârșit, ca stăpân al casei. Nu deschideți ușa sufletului unui astfel de musafir. (Lev Nicolaevici Tolstoi) 919/Rus,Sovietic/pag.117

25/04/2018 Groaznice nu sunt decât chinurile din cauza unor fleacuri și nenorocirile provocate de niște absurdități. (Nikolai Gavrilovici Cernîșevski) 852/Rus,Sovietic/pag.108

26/04/2018 Nenorocirile pentru viața omului sunt asemenea unei pietre de ascuțit. (Lev Nicolaevici Tolstoi) 855/Rus,Sovietic/pag.109

27/04/2018 Mai minte omul, dar cu măsură. (Aleksandr Sergheevici Griboiedov)  724/Rus,Sovietic/pag.93

28/04/2018 Lingușitorilor, luați aminte: păstrați un lucru nobil chiar și josnicie (Aleksandr Sergheevici Pușkin)  706/Rus,Sovietic/pag.90

29/04/2018 Toate regulile morale sunt neputincioase atunci când lipsește bunul simț. (Nikolay Ivanovich Pirogov) 790/Rus,Sovietic/pag.100

30/04/2018 Bucuria pe care o ai contemplând natura este mai mare decât cea pe care o ai contemplând arta. (Piotr Ilici Ceaikovski) 837/Rus,Sovietic/pag.106

01/05/2018  Viața este cel mai scump, cel mai minunat dar al omului, iar viața se menține printr-o muncă neobosită. E de ajuns să dispară munca omului pentru ca viața lui să înceapă să moară. (Gleb Maksimilianovici Krjijanovski) 822/Rus,Sovietic/pag.104

02/05/2018 În toată viața nu există nici măcar o clipă în care să-ți fie permis să tratezi un om cu nechibzuință și nepăsare. (Anton Semyonovich Makarenko) 1051/Rus,Sovietic/pag.133

03/05/2018 Recunoștința nu este dreptul celui căruia îi mulțumești, ci datoria celui care mulțumește; a pretinde recunoștință este o prostie, a nu fi recunoscător este o nimicnicie. (Vasily Osipovich Klyuchevsky) 1043/Rus,Sovietic/pag.132

04/05/2018 Cine acceptă riscul, trebuie să fie gata să nu clipească în cazul că va ieși lozul prost. (Nikolai Gavrilovici Cernîșevski) 1056/Rus,Sovietic/pag.134

05/05/2018 Nimeni nu se poartă mai grosolan cu subalternii decât cei care sunt slugarnici cu superiorii (Nikolai Aleksandrovici Dobroliubov) 591/Rus,Sovietic/pag.74

06/05/2018 Fericirea se cucerește, se clădește, ea nu se primește de-a gata din mâinile unui binefăcător. (Nikolai Gavrilovici Cernîșevski) 522/Rus,Sovietic/pag.65

07/05/2018 Există o graniță pentru exprimarea sentimentelor, pe care nu se cuvine s-o depășim. (Lev Nicolaevici Tolstoi) 1087/Rus,Sovietic/pag.138

08/05/2018 Să contezi întotdeauna pe rațiune, numai s-o lași să acționeze în mod liber, și ea n-are să te trădeze niciodată într-o cauză dreaptă. (Nikolai Gavrilovici Cernîșevski) 1028/Rus,Sovietic/pag.130

09/05/2018 Trebuie să iubești adevărul în așa fel, încât în orice clipă să fii gata, cunoscând un adevăr superior, să renunți la tot ceea ce înainte considerai adevăr. (Lev Nicolaevici Tolstoi) 30/Rus,Sovietic/pag.4

10/05/2018 Caută binele – răul vine singur. (Proverb rusesc) 111/Rus,Sovietic/pag,12

11/05/2018 Există cărți care clădesc și cărți care distrug- iată de ce alegerea cărților este un lucru extrem de important. (Nadejda Krupskaia)  196/Rus,Sovietic/pag,22

12/05/2018 Deosebirea dintre un om curajos și un om fricos constă în aceea că primul, fiind conștient de pericol, nu simte frica, iar al doilea simte frica fără a fi conștient de pericol. (Vasily Osipovich Klyuchevsky) 306/Rus,Sovietic/pag.38

13/05/2018 Fii primul când trebuie să asculți, și ultimul când trebuie să vorbești. (Effendi Mansurovich Kapiev) 1143/Rus,Sovietic/pag.147

14/05/2018 Ticăloșii au succes pentru că se poartă cu oamenii cinstiți ca și cu ticăloșii, iar oamenii cinstiți se poartă cu ticăloșii ca și cu oamenii cinstiți.  (Vissarion Grigorievici Belinski) 1146/Rus,Sovietic/pag.147

15/05/2018 Fiecare dintre noi trebuie să devină un soldat al păcii dacă nu vrea să devină o jertfă dintr-un nou război. ((Leonid Maksimov Leonov) 904/Rus,Sovietic/pag.114

16/05/2018 Fără jertfe, fără eforturi, fără renunțări, nu poți trăi pe lume. Viața nu este o grădină în care să crească numai flori.  (Ivan Alexandrovici Goncearov) 1224/Rus,Sovietic/pag.157

17/05/2018 Mai bine să bei numai apă, dar în veselie, decât să mănânci miere în supărare. (Proverb rusesc) 1197/Rus,Sovietic/pag,154

18/05/2018 Omul bolnav fuge de groapă, cel sănătos se-ndreaptă într-acolo (Proverb rusesc) 133/Rus,Sovietic/pag,14

19/05/2018 Gândește-te bine și gândurile tale se vor transforma în fapte bune. (Lev Nicolaevici Tolstoi) 129/Rus,Sovietic/pag.14

20/05/2018 Cu cât ai mai multă putere, cu atât trebuie să abuzezi mai puțin de ea. Que plura possis, plura patienter feras. (Seneca Philosophus , Troades, 254) 185/Latin/pag.17

21/05/2018 Adevărul nu se rușinează de nimic decât numai dacă-i ținut ascuns. Veritas nihil erubescit, nisi abscondit. 186/Latin/pag.17

22/05/2018 Când vrei să faci un bine cuiva, ai grijă să nu-i pricinuiești vreun rău. Tantum ne noceas, cum vis prodesse, videto! (Ovidius, Tristia, 1,1,101) 210/Latin/pag.20

23/05/2018 Discuțiile pe tema adevărului sunt scurte, cele pe tema minciunii nesfârșite. Veritatis brevis est sermo, longa vox mendacii. (Caecilius Balbus, Sententiae, 191) 186/Latin/pag.17

24/05/2018 Dacă vreți să înlăturați lăcomia, alungați mai întâi pe cea care a zămislit-o: luxul. Avaritiam si tollere vultis, mater eius est tollenda- luxuries. (Cicero, De oratore, 2,11,171) 253/Latin/pag.25

25/05/2018 Dezvăluirea adevărului stârnește ură; lingușirea numai prieteni. Veritas odium parit; obsequium amicos. (Terentius, Andria, 1,1,41) 204/Latin/pag.19

26/05/2018 În fața unui judecător bun, argumentele valorează mai mult decât martorii. Apud bonum iudicem argumenta plus quam testes valent. (Cicero, De republica, 1,38,59) 243/Latin/pag.24

27/05/2018 Averea adunată de cineva sau îi slujește ca un sclav, sau îi poruncește ca un domn. Imperat aut servit colecta pecunia cuique. (Horațiu, Epistulae, 1,10,47) 259/Latin/pag.26

28/05/2018 Cei ce călătoresc peste mări și țări, schimbă doar aerul, nu și caracterul. Caelum non animum mutant, qui trans mare currunt. (Horațiu, Epistulae, 1,11,27) 330/Latin/pag.36

29/05/2018 Pentru mulți oameni, averea n-a însemnat sfârșitul necazurilor, ci doar schimbarea lor. Multis parasse divitias, non finis misteriarum fuit, sed mutatio. (Seneca Philosophus, Epistulae,17,11) 265/Latin/pag.27

30/05/2018 Te  pedepsesc nu pentru că te-aș urî, ci pentru că te iubesc. Castigo te non quod odio habeam sed quod amem. 462/Latin/pag.54

31/05/2018 A viețui cu puțin e o virtute atât de mare ! Quae virtus et quanta, sit vivere parvo. (Horațiu, Satirae, 2,2,1) 380/Latin/pag.43

01/06/2018 Cât timp vei fi fericit, vei număra mulți prieteni. Donec eris feliz, multos numerabis amicos. (Ovidius, Tristia, 1,9,5) 633/Latin/pag.76

02/06/2018 Pot fi cucerite toate cetățile în care se poate urca numai un măgăruș încărcat cu aur. Omnia castella expugnari possunt, în quae modo asellus onustus auro potest ascendere. (Cicero, Ad Atticum 1,16,12) 373/Latin/pag.42

03/06/2018 Cel mai ușor lucru ți se pare greu când îl faci din constrângere. Nulla est tam facilis res quin difficilis sit, quum invitus facias.  (TerentiusHeautontimorumenos 805-806) 360/Latin/pag.40

04/06/2018 Conștiința valorează cât o mie de martori. Conscientia mille testes. (QuintilianusDe institutione oratoria)  365/Latin/pag.41

05/06/2018 Banul este cel mai bun tovarăș de drum pentru orice drumeț. Nummus in exilio comes optimus est peregrino.  275/Latin/pag.28

06/06/2018 Să te bucuri mai mult de binefacerile oferite de tine, decât de cele pe care le primești. Datis beneficiis plus quam acceptis gaudeas…  291/Latin/pag.30

07/06/2018 Oamenii lenevind se deprind să facă rău. Nihil agendo homines male agere discunt. (Columella, De re rustica, 11,1,26) 963/Latin/pag.117

08/06/2018 Rămâi mereu copil dacă nu știi ce s-a întâmplat înaintea nașterii tale. Nescire autem quid antequam natus sis acciderit, id est semper esse puerum.  (Cicero, Orator  34,120) 389/Latin/pag.44

09/06/2018 La fel ca un ogor fertil care nu rodește fără muncă,tot astfel și sufletul nu poate fi educat fără învățătură. Ut ager quamvis fertilis sine cultura fructuosus esse non potest, sic sine doctrina animus. (CiceroTusculanae Disputationes, 2,13) 504/Latin/pag.60

10/06/2018 Nimic bun nu se învață, nici nu se însușește fără exemple. Nihil recte sine exemplo docetur aut discitur. (Columella, De re rustica, 11,1,4) 505/Latin/pag.60

11/06/2018 Deseori nu-i nimeni mai mare dușman pentru om decât omul însuși. Saepe nihil, inimicius homini, quam sibi ipse. (Cicero, Ad Atticum 10,12) 493/Latin/pag.58

12/06/2018 Dacă vrei să plâng, trebuie ca tu să fii mai întâi îndurerat. Si vis me flere, dolendum est. Primum ipsi tibi. (Horațiu, Ars Poetica 102-103) 486/Latin/pag.57

13/06/2018 Pe bună dreptate, cine trăiește numai pentru el, pentru alții este ca și mort. Qui sibi modo vivit, merito aliis mortuus est. (Syrus, Sententiae, 640) 513/Latin/pag.61

14/06/2018 Dacă nu ți se poate realiza tot ceea ce dorești, să dorești numai ceea ce s-ar putea realiza. Quoniam non potest id fieri, quod vis, Id velis, quod possit. (Terentius, Andria, 2,1,6) 453/Latin/pag.53

15/06/2018 Cine invidiază pe cei fericiți se chinuie el singur. Sese excruciat, qui beatis invidet. (Petronius, Satyricon, 28,3) 789/Latin/pag.96

16/06/2018 A ști să te bucuri de viață în orice împrejurare, aceasta înseamnă a trăi două vieți. Hoc est vivere bis, vita posse priore frai. 1747/Latin/pag.224

17/06/2018 Memoria scade, dacă nu o folosești. Memoria minuitur, nisi eam exerceas. (Cicero, De senectute, 7,21) 883/Latin/pag.108

18/06/2018 Cine nu știe să facă binele, în zadar îl așteaptă de la alții. Beneficium dare qui nescit, iniuste petit. (Syrus, Sententiae, 74) 297/Latin/pag.31

19/06/2018 Viața nu o primim scurtă, ci ne-o facem noi scurtă. Non accipimus vitam brevem, sed facimus. (Proverb latin) 1753/Latin/pag.224

20/06/2018 Aurul ți-l dă norocul, iar adevăratul caracter natura. Aurum fortuna invenitur, natura ingenium bonum. (Plautus, Poenulus, 1,2,88)  332/Latin/pag.36

21/06/2018 Cine suportă cu răbdare o nenorocire și-a ușurat pe jumătate povara. Commode, qui calamitatem fert, iam dimidio oneris levutus est.  (Proverb latin) 1107/Latin/pag.136

22/06/2018 Sărăcia dorește multe lucruri, dar lăcomia le vrea pe toate. Desunt inopiae multa, avaritias omnia. (Syrus, Sententiae, 236) 953/Latin/pag.116

23/06/2018 

Vă pot ajuta cu ceva ... ?

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.