Cogito


19/04/2017 Când ești furios, înainte de a vorbi, numără până la zece; când ești foarte furios, până la o sută (Thomas Jefferson, A Decalogue of Canons for Observation in Practical Life – Reguli practice) 254/America, pag.72 „When angry, count ten before you speak; if very angry, a hundred”

20/04/2017 Roata care scârție cel mai tare este cea care primește uleiul. (Josh Billings, The Kicker”) 656/America, pag.190 „The wheel that squeeks the loudest is the one that gets the grease”

21/04/2017 Gloria e un patron ; să fiu deci fără glorie ! (Herman Melville, Letter to N. Hawthorne) 267/America, pag.76 „All Fame is Patronage ; let me then be infamuos!”

22/04/2017 Există două feluri de a împrăștia lumina: să fii lumânarea sau să fii oglinda care o reflectă. (Edith Wharton, Vesalius in Zante) 321/America, pag,91 „There are two ways of spreading light: to be the candle or to be the mirror that reflects it.”

23/04/2017 Una din diferențele izbitoare dintre o pisică și o minciună este că o pisică nu are decât nouă vieți (Mark Twain, Pudd’nhead Wilson’s Calendar) 392/America/ pag.115 „One of the striking differences between a cat and a lie is that a cat has only nine lives.”

24/04/2017 Libertatea, odată ce a prins rădăcini, este o plantă care crește repede. (George Washington, Maxims) 344/America, pag.99 „Liberty, when it begins to take root, it a plant of rapid growth.”

25/04/2017 Regula vieții mele este de a-mi face din ocupație o plăcere, și din plăcere o ocupație (Aaron Burr, Letter to Pichon) 536/America, pag.158 „The rule of my life is to make business a pleasure, and pleasure my business”

26/04/2017 Optimistul proclamă că trăim în cea mai bună lume posibilă ; pesimistul se teme că acesta e adevărul. (Branch Cabell, The Silver Stallion- Armăsarul de argint) 515/America, pag. 152 „The optimist proclaims that we live in the best of all posible worlds ; and the pessimist fears this is true”

27/04/2017 Urăsc citatele. Spune-mi ce știi tu. (Ralph Waldo Emerson, Journal, mai 1849) 519/America, pag.153 „I hate quatations. Tell me what you know”

28/04/2017 Pentru a spune adevărul e nevoie de cel puțin doi oameni – unul care să îl spună și celălalt care să îl asculte. (Henry David Thoreau, Essays) 15/America,pag.4 „It takes two to speak the truth – one to speak and another to hear”

29/04/2017 O picătură de miere prinde mai multe muște decât o jumătate de galon de fiere. (Abraham Lincoln, Speech – Discursuri) 750/America, pag.217 „One drop of honey catches more flies than half a gallon of gall”

30/04/2017 Ura care poate distruge atâtea lucruri, nu a uitat niciodată să îl distrugă pe cel ce urăște (James Baldwin, Notes of a Native Son, p.95- Însemnările unui fiu pământean) 717/America p.208 „Hatred, which could destroy so much, never failed to destroy the man who hated”

01/05/2017 Toți trebuie să muncească. Toți trebuie să muncească cât pot de bine… Oamenii trebuie să muncească mult, bine, cinstit. Și trebuie să fie plătiți pentru munca lor, bine plătiți. (William Carlos Williams, White Mule – Catârul alb, p.13) 443/America/pag, 129 „Everybody should work. Everybody should work the best they know how… Men should hard, well, honestly. And they should be paid for it, well paid”

02/05/2017 Munca: unul din procesele prin care A agonisește proprietate pentru B (Ambrose Bierce, The Devil’s Dictionary) 439/America/pag. 128 „Labor: one of processes by which A aquires property for B.”

03/05/2017 Când un nebun pare cu totul rezonabil, crede-mă, atunci este momentul să îi pui cămașa de forță. (Edgar Alan Poe, Doctor Gordon’s System) 463/America/pag.135 „When a madman seems totally reasonable, believe me, that is the moment to put him in a straight-jacket”

04/05/2017 O judecată rece e mai valoroasă decât o duzină de sfaturi grăbite.  (Woodrow Wilson, Speech,1916) 396/America/pag.116 „One cool judgement is worth a dozen hasty councils”

05/05/2017 Lucrurile false nu numai că nu sunt în concordanță cu adevărul, dar deseori se ceartă între ele (Daniel Webster, Sermons – Predici) 5/America/pag.2 „Falsehoods not only disagree with truth, but usually quarrel among themselves”

06/05/2017 Dacă vrei un lucru făcut, du-te singur; dacă nu trimite pe altcineva (Proverb american) 284/America/pag. 80 „If you’d have it done, go; if not, send”

07/05/2017 Nici o societate nu pare să fi murit vreodată din pricina plictiselii (John K.Galbraith, The Affluent Society- Societatea abundenței) 679/America/pag.198 „No society seems ever to have succumbed to boredom”

08/05/2017 Numai o pace între egali poate să dăinuiască. (Woodrow Wilson, Speech in the Senate 22.01.1917)  174/America/pag.51 „Only a peace between equals can last.”

09/05/2017 Din lipsa unui cui s-a pierdut o potcoavă; Din lipsa unei potcoave s-a pierdut un cal; Din lipsa unui cal s-a pierdut un călăreț; Din lipsa unui călăreț s-a pierdut un mesaj; Din lipsa unui mesaj s-a pierdut o bătălie; Din lipsa unei bătălii s-a pierdut un regat – Și toate din lipsa unui cui. 593/America/pag.174 „For want of a nail, the shoe was lost; For want of a shoe, a horse was lost; For want of a horse, the rider was lost; For want of a rider, the battle was lost; For want of a battle, the kingdom was lost – And all for want of a nail.”

10/05/2017 Un expert este un om care știe din ce în ce mai mult despre din ce în ce mai puțin. (Nicholas M.Butler, Commencement Adress- Discurs inaugural) 203/America/pag.58 „An expert is one two knows more and more about less and less.”

11/05/2017 Viața nu este atât de scurtă ca să nu fie întotdeauna timp pentru politețe. (Ralph Waldo Emerson, Lectures) 548/America/pag.161 „Life is not so short but there is always time enough for curtesy.”

12/05/2017 Învățătura e totul. Piersica a fost odată o migdală amară; conopida nu este altceva decât o varză care a mers la Universitate. ( (Mark Twain, Pudd’nhead Wilson’s Calendar) 316/America/pag.90 „Training is everything. The peach was once a bitter almond; cauliflower is nothing about but a cabbage with a college education.”

13/05/2017 Înțelepciunea popoarelor stă în proverbele lor care sunt scurte și cu măduvă. (William Penn, Fruits of Solitude- Fructele singurătății) 311/America/ pag.88 „The wisdom of nations lies in their proverbs which are brief and pithy.”

14/05/2017 Există două lucruri pe care să le ai drept scop în viață: în primul rând, să pui mâna pe ceea ce îți dorești; în al doilea rând, să te bucuri de el, după ce îl ai. Numai înțelepții lumii reușesc acesta din urmă. (L. Pearsal Smith, Afterthoughts- Cugetări) 313/America/ pag. 89 „There are two things to aim at in life: first, to get what you want; second, after that to enjoi it. Only the wisest of mankind achieve the second.”

15/05/2017 Imaginația e mai importantă decât cunoașterea. (Albert Einstein, Interview) 125/America/ pag.38 „Imagination is more important than knowledge.”

16/05/2017 Teama secretă acizi; dar dragostea și încrederea sunt sucuri dulci. (Henry Ward Beecher, Lectures) 695/America/pag.202 „Fear secrets acids; but love and trust are sweet juices.”

17/05/2017 Singurul argument contra vântului de est este să-ți îmbraci pardesiul. (James Russell Lowell, Selected Writings- Opere alese) 144/America/pag.43 „The only good argument available with an east wind is to put on your overcoat.”

18/05/2017 Nici ironia, nici sarcasmul nu sunt argumente. (Rufus Choate, Collected Works) 145/America/pag.43 „Neither irony, nor sarcasm is argument.”

19/05/2017 Ține-ți chipul în soare și nu vei vedea umbra. (Hellen Keller, The Story of my Life) 676/America/ pag.197 „Keep your face in the sunshine and you cannot see the shadow.”

20/05/2017 Pentru a fi fericiți până la un anumit punct, trebuie să fi suferit până la același punct. (Edgar Allan Poe, Magnetic revelation) 231/America/pag.66 „In order to be happy up to a certain point, you need have suffered up to that certain point”

21/05/2017 Cel mai bine își servește partidul cel care își servește țara. (Rutherford B. Hayes, Address- Discurs 05.03.1877) 525/America/pag. 155 „He serves his party best who serves his country best.”

22/05/2017 Imaginația e la fel de bună ca multe călătorii – și mult mai ieftină. (George William Curtis, Prue and I) 70/America/ pag. 21 „Imagination is as good as many voyages – and how much more cheaper.”,

23/05/2017 Puțină dragoste seamănă cu puțin vin… Prea mult și dintr-unul și din celălat, îl îmbolnăvesc pe om. (John Steinbeck, Tortilla Flat,XV) 163/America/ pag.48 „A little love is like a little wine… Too much of the one or the other make a man ill”

24/05/2017 Dacă vrei să știi ce părere are Dumnezeu despre bani, uită-te numai la ce fel de oameni îi dă. (Proverb din Noua Anglie) 49/America/ pag.16„If you want to know what God thinks of money, look at the people he gives it to.”

25/05/2017 Pasiunea este un fel de febră a minții, care te lasă întotdeauna mai slab decât te-a găsit. (William Penn, Fruits of Solitude) 164/America/ pag.48 „Passion is a short of fever of the mind, which ever leaves us weaker than it found us.”

26/05/2017 Cel mai primejdios lucru pentru o cauză nedreaptă este de a fi expusă părerii lumii. (Woodrow Wilson, Speech) 115/America/ pag. 34 „The most dangerous thing  for a bad cause is to expose it to the opinion of the world”

 27/05/2017 E de datoria noastră să punem capăt dominației politice a unei minorități care schilodește instituțiile economice și sociale ale țării noastre, umilind și sărăcind pe toată lumea (Martin Luther King, Speech, 12/02/1958) 134/America/ pag.40 „We have the duty to remove from political domination a small minority that criples the economic and social institutions of our country and thereby degrades and impoverishes everyone”

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s