Archive for the ‘01 Ianuarie 1990’ Category


https://arheo9tv.wordpress.com/2017/11/12/1990-gluma-ianuarie-1990/ 

Datarea este improbabilă. Cert este că a apărut la începutul anului 1990.

 


https://arheo9tv.wordpress.com/2017/09/24/1990-moftul-roman-nr-1-ianuarie-1990/ 

Din pagina 2 aflăm că „Moftul român” este o revistă bilunară de satiră și umor care moștenește activul și pasivul fostei reviste lunare „Urzica”. Prețul revistei a crescut brusc, de la 3 la 7 lei. Acest număr își exprimă voalat adeziunea la ideile promovate de Ion Iliescu și F.S.N., și este foarte tranșant anti-monarhic. Nicolae Ceaușescu este inamicul publicul nr.1, urmat de Corneliu Vadim Tudor, caracterizat în pagina 13 drept „un terorist cultural”. În rest, multe instantanee și replici la unele emisiuni tv din zilele Revoluției.




De vineri, 13 ianuarie 2012 voi fi la Bucureşti pentru mai multe zile. Nu voi avea acces la calculator , aşa că mă grăbesc să postez numărul 2/1990, care era planificat pentru duminică. Blogul intră într-o mică vacanţă, cel mai probabil, ne reîntâlnim duminică, 22 ianuarie , cu numărul 3/1990. Am o veste foarte bună, în scurt timp voi avea numărul special pentru REVELIONUL 1974 , sper ca pe 25 ianuarie va fi postat.
Dacă tot sunt în Bucureşti (zona Băneasa), poate facem un schimb de experienţă ! Găsiţi numerele de telefon la CONTACT . Nu trimiteţi mail sau comentarii pe blog, că nu le pot citi !


Aşa cum am promis, anul acesta vom vedea şi anul 1990, dar în ritmul de 1 număr/săptămână (pe cât posibil în prima zi a valabilităţii vechiului program, respectiv duminica). Veţi vedea că acesta e doar un proiect al programului Tv din acele zile pline de speranţă într-o viaţă mai bună.

Şi, după cum aţi observat , în ultimele săptămâni, am postat într-un ritm alert, cât mai mult, deoarece în perioada 14-22 ianuarie 2012 nu voi avea acces la calculator şi blogul va avea o mică vacanţă, de aceea vă las să aveţi cu ce să vă delectaţi. De altfel, voi fi la Bucureşti sper, în această perioadă, aşa că dacă vreţi să compătimim împreună, şi să facem schimb de experienţă, puteţi să-mi scrieţi la edresele din Contact.


Partea a doua a Letopiseţului meu. În prima pagină, am greşit eu anul, e vorba de Luni 1 ianuarie 1990, şi nu 1989, cum greşit am scris, obosit după Revelion. După scanări, este transcrierea acestor pagini, însoţite de câteva comentarii şi observaţii făcute de mine în urmă cu vreo 2 ani, pe forumul SoftPedia

Miercuri, 20 decembrie 1989
19.00 Mesajul tovarăşului Nicolae Ceauşescu, preşedintele Republicii Socialiste România
19,25 TELEJURNAL
 • 19.25 Vizita în Iran a tovarăşului Nicolae Ceauşescu
  • 19.25 Întoarcerea în ţară
  • 19.27 Vizita în Iran (inclusiv plecarea)
  • 19.35 Comunicatul comun româno-iranian
  • 19.39 Vizita tovarăşului Nicolae Ceauşescu reflectată în presa şi radioteleviziunea iraniană
 • 19.42 În spiritul sarcinilor indicate de tovarăşul Nicolae Ceauşescu (imagini din  industrie şi construcţii)
 • 19.54 Meteo
19.57 În dezbatere- Documentele Congresului al XIV-lea al Partidului Comunist Român.
20.23 Cântece patriotice din judeţele ţării
20.53 Mândria de a fi cetăţean al României Socialiste.
21.09 File de glorioasă istorie
21.29 Documentar despre România
21.45 Reluarea cuvântării tovarăşului Nicolae Ceauşescu de la ora 19
22.10 Trăim decenii de împliniri măreţe
22.30 Telejurnal (Vizita în Iran, Fapte de muncă, Ştiri externe, Meteo)
după ora 23 Închiderea programului.
Joi, 21 decembrie 1989
11.57 Mira de reglaj (doar două minute)
11.59 Transmisiune directă de la Marea Adunare populară din Piaţa Republicii din Capitală organizat la cererea muncitorilor din Bucureşti
 • 12.40 celebra întreruprere
12.54 Închiderea programului.
19.00 TELEJURNAL
 • Şedinţa Comitetului Central al Partidului Comunist Român
 • Mitingul de la Bucureşti
 • Ripostă fermă manifestărilor de denigrare (alte adunări în ţară)
 • Situaţia din Panama
 • Meteo
20.00 Chemare (pentru apărarea şi consolidarea cuceririlor revoluţionare ale poporului român, a independenţei şi suveranităţii patriei)
20.01 File de glorioasă istorie. Flacără nestinsă a dragostei de ţară (neprogramat- rezervă din Mapa specială)
20.20 Chemare
20.23 Versuri şi cântece patriotice, revoluţionare
20.53 Chemare
20.57 Congresul al XIV-lea – Congresul marilor victorii socialiste. Deplină independenţă economică şi politică a ţării – realizare istorică a Epocii Nicolae Ceauşescu.
21.20 Chemare
21.21 Din marea carte a patriei socialiste. Maramureşul- o poartă deschisă spre oameni
21.38 Apel către cetăţenii României (Comunicat)
21.40 Deplină unitate în patria română. Versuri şi cântece revoluţionare.
21.49 TELEJURNAL
 • 21.49 Şedinţa Comitetului Central al Partidului Comunist Român
 • 21.52 Mitingul de la Bucureşti
 • 22.10 Ripostă fermă capitaliştilor
 • 22.16 Ştiri externe
 • 22.18 Fermă condamnare a SUA împotriva atacării Republicii Panama
 • 22.19 Meteo
22.21 Închiderea programului (Hora Unirii)
Vineri, 22 decembrie 1989
10.50 Mira de reglaj
10.52.30 Imnul de stat + Harta RSR (Trei culori cunosc pe lume)
10.56.00 Sigla TVR cu muzică patriotică instrumentală
11.02.00 Decret prezidenţial de necesitate
11.05.00 Sigla TVR
11.06.00 Cântece patriotice
11.25.30 Decret prezidenţial de necesitate
11.29.00 Sigla TVR
11.30.00 Cântece patriotice
11.37.00 Decret prezidenţial de necesitate
11.40.30 Cântece patriotice
11.45 Decret prezidenţial de necesitate
11.49 Închiderea programului.
Urmează un lung citat din cartea editată de Televiziunea Română, REVOLUŢIA ROMÂNĂ ÎN DIRECT, volumul 1 apărută la sfârşitul anului 1990, sub coordonarea lui Mihai Tatulici. Au promis că vor scoate trei volume, dar şi-au dat seama că scot prea multe lucruri la lumină şi s-au oprit la primul şi singurul volum.
“ Fără nici un fel de anunţ prealabil la radio, postul de televiziune se deschide la o oră la care telespectatorii nu erau obişnuiţi. Dar după evenimentele de la Timişoara, după cele din ziua precedentă de la Bucureşti, această emisiune devenise previzibilă. O ţară întreagă o aştepta,
După o miră scurtă şi semnalul muzical, a apărut sigla TVR. Şi imediat a intrat în emisie Studioul 4. În cadru, crainicul George Marinescu. În dreapta sus, sigla Actualităţi TVR. Iată textul citit:
„Decret prezidenţial cu privire la instituirea stării de necesitate pe întreg teritoriul ţării. Având în vedere încălcarea gravă a ordinii publice prin acte teroriste, de vandalism şi de distrugere a unor bunuri obşteşti, în temeiul art.75, pct.14 din Constituţia Republicii Socialiste România, preşedintele Republicii Socialiste România decretează
 • Art.1 – Se instituie starea de necesitate pe întreg teritoriul ţării. Toate unităţile armatei, Ministerul de interne şi formaţiunile gărzilor patriotice sunt puse în stare de alarmă.
 • Art.2 – Pe timpul stării de necesitate se interzic orice întruniri publice, precum şi circulaţia în grupuri mai mari de 5 persoane. Se interzice circulaţia pe timpul nopţii începând cu ora 23, cu excepţia persoanelor care lucrează în schimburi de noapte.
 • Art.3 – Toate unităţile socialiste sunt obligate să ia măsuri imediate de desfăşurare normală o proceselor de producţie, pentru paza bunurilor obşteşti şi pentru respectarea strictă a ordinii, disciplinei şi a programelor de lucru.
 • Art.4 – Consiliile populare municipale, orăşeneşti şi comunale sunt obligate să asigure respectarea strictă a ordinii publice, paza bunurilor şi proprietatea socialistă de stat şi cooperatistă, aprovizionarea în condiţii bune a populaţiei, desfăşurarea normală a transporturilor, organizarea şi desfăşurarea in bune condiţii a întregii activităţi economice şi sociale.
 • Art.5 – Întreaga populaţie a ţării este obligată să respecte cu stricteţe legile ţării, ordinea şi liniştea publică, să apere bunurile obşteşti, să participe activ la înfăptuirea normală a activităţii economico-sociale.
Decretul este semnat de tovarăşul Nicolae Ceauşescu, preşedintele Republicii Socialiste România.
În Bucureşti şi în întreaga ţară muncitorii să apere tot ceea ce s-a realizat, suveranitatea şi independenţa ţării. Informăm că Ministrul forţelor armate a acţionat ca trădător împotriva independenţei şi suveranităţii României şi dându-şi seama că este descoperit s-a sinucis. Facem apel către toţi cei care-şi iubesc ţara şi poporul să acţioneze cu cea mai mare fermitate împotriva oricărui trădător.
Toate zvonurile şi minciunile au fost dirijate în strânsă legătură cu trădătorii de ţară şi cu cercurile imperialiste de trădătorul Milea, care a organizat aceste provocări, a spus minciuni şi a informat fals în legătură cu situaţia din ţară. Apelăm la clasa muncitoare, ţărănime şi intelectualitate, la întregul popor, de a acţiona cu înaltă răspundere pentru a întări ordinea şi liniştea. Problemele noastre să le rezolvăm în strânsă unitate, fără nici un amestec din afară. Să facem totul pentru a apăra suveranitatea, independenţa şi integritatea României socialiste”
Sigla TVR şi marş mobilizator, mai mult de un minut.
Apoi comunicatul se reia în aceeaşi lectură, a lui George Marinescu. La cea de-a doua lectură, starea de emoţie, de surescitare a crainicului creşte – tuşeşte, îşi drege vocea.
Important de semnalat este şi faptul că faţă de prima variantă a comunicatului, următoarele trei (căci au fost patru de toate), conţin o ciudată modificare. Fraza care se referă la generalul Milea, cităm , „… de trădătorul Milea, care a organizat aceste provocări, a spus minciuni şi a informat fals în legătură cu situaţia din ţară”, capătă o virgulă în loc de punct, şi apoi o adăugire „nespunând nimic despre crimele şi distrugerile din Timişoara”.
Din nou siglă TVR şi marş mobilizator pe dedesubt. Pe aproximativ aceeaşi durată.
Urmează a treia lectură a comunicatului.
Această adăugire este ultima „indicaţie” pe care „conducerea superioară” de partid o transmite Televiziunii Române. Ea este de natură să releve faptul că cei doi intenţionau – în disperare de cauză – să facă din generalul Milea, post-mortem, singurul vinovat din interiorul ţării pentru tot ceea ce se întâmplase la Timişoara.
Din nou sigla TVR şi marş mobilizator.
Apoi a patra lectură a comunicatului. După aceasta, sigla TVR a rămas minute întregi în emisie, pe alb, fără nici o muzică pe dedesubt”
12.30-12.47 Mira cu bare
12.47 Sigla TVR cu muzică simfonică
12.51 Prima emisiune liberă
12.54 Sigla TVR cu mizică simfonică
12.59 Transmisiune directă maraton din studiouri şi din curtea TVR
16.03 Muzică populară dintr-un concert Tezaur folcloric
16.09 Teodor Brateş anunţă pauză pentru o oră, ca să se răcească aparatele!
16.10 Închiderea programului.
Continui citatul din cartea „REVOLUŢIA ROMÂNĂ ÎN DIRECT”:
În jurul orelor 13-14 a apăru pe ecranele celor ce lăsaseră televizoarele deschise (şi erau mulţi!) sigla TVR sub care s-a auzit muzică simfonică. Această imagine, de obicei lipsită de semnificaţie a intrigat o ţară întreagă era limpede că la Bucureşti se întâmplase ceva. Numeroase mărturii ale telespectatorilor din diferite oraşe ale ţării dovedesc limpede, că prima emisie liberă a televiziunii a fost receptată chiar din primul moment.
Paradoxal, ceea ce telespectatorii încă nu vedeau se petrecea în studioul 4 al Televiziunii şi imaginile înregistrate o dovedesc. În haosul creat, nu s-a mai menţinut tradiţionala colaborare între studioul de emisie, controlul general şi serviciul magnetoscoape. Studioul 5 avea impresia că este în emisie, Studioul 4 se pregătea să intre în emisie, în timp ce controlul general încă nu avea confirmarea deschiderii releelor teritoriale. Aşa se face că funcţionând un magnetoscop, suntem în posesia unor imagini care n-au intrat pe post. Ele provin din studioul 4 care se pregătea să intre în emisie. Imaginile prezintă o masă de aproximativ 30 de civili (între care se pot recunoaşte Ţugui, Şold, Holban, Cazimir, Caramitru, Dinescu, Brateş, Ciurăscu, Modreanu, Alex. Mica, Rizea, ş.a.), care discută agitat despre ce urma să se întâmple.
            Secvenţa durează aproximativ 2 minute. După care se face relativ ordine în cadru, în faţa meselor de prezentare (folosite de obicei de crainici) rămân în prim plan Caramitru şi Dinescu, un grup de civili, iar în spate un grup mai numeros de tineri, urcaţi probabil pe scaune şi care ţin un steag tricolor la vedere. După care Dinescu îşi şterge fruntea de transpiraţie , Caramitru priveşte înainte, muzica se filează şi vocea cunoscutului actor devine prima voce care se va auzi la Televiziunea Română Liberă.
            Ion Caramitru (în bluză de trening, hanorac de fâş, cu o gentuţă trecută după gât, surescitat, obosit):
– Fraţilor, mulţumită lui Dumnezeu (îşi face cruce) ne aflăm în studiourile Televiziunii. Am reuşit să ajungem aici în spatele tancurilor, cu armată şi cu studenţime şi cu oamenii pe care-i vedeţi şi cu mii şi mii de români şi de alte naţionalităţi care ne-au condus. În faţa dumneavoastră se află eroul nostru, Mircea Dinescu, poetul. Vă rog să-l priviţi, el lucrează, vă va spune despre…,  ce este vorba. Suntem emoţionaţi, obosiţi şi dorim ca tot poporul român, de orice naţionalitate, care a luptat cu arma în mână în sensul că au avut în suflet acea suflare divină a lui Dumnezeu şi a răbdării poporului român care în sfârşit s-a rupt să putem asculta cuvintele lui Mircea Dinescu care va fi… vor fi purtătoarea geniului românesc peste timp. Noi lucrăm… Iată-l pe Mircea Dinescu, care o să vă spună. … Spune ce faci?
            Mircea Dinescu (pulover negru de lână de casă, cu dungi subţiri roşii şi galbene, nebărbierit, tras la faţă, transpirat, surescitat):
–         Peste 10 minute vom da un apel către populaţie. Vă rog să vă pus… să vă păstraţi calmul, sunt momente în care Dumnezeu şi-a întors faţa către români. Să ne uităm către Dumnezeu, câteva minute, înainte de a vă vorbi, înainte ca să apelăm la toate forţele ale armatei noastre (ridică vocea) armata din Bucureşti e cu noi, dictatorul a fugit… apelăm… facem un apel către Ministerul forţelor de interne, să depună armele, să intre în cazarmă… poporul e cu noi. Peste 5 minute vom face un apel către toată suflarea română… către eroicul popor român…
Teodor Brateş (din off): -… victorios!
M.Dinescu (şi alţii) : – … victoros1
Toţi (de-a valma) :Televiziunea e cu noi! Am învins! Am învins! Suntem aici! Am învins!
Emisia Studioului 4 se întrerupe câteva secunde, timp în care grupul se reorganizează cu greu. Şi alţii se urcă pe scaune. Se mai desfăşoară un drapel tricolor. E o presiune permanentă a celor din spate de a ajunge în faţă. Pe aceste imagini se filează muzica şi se aude din nou vocea lui Mircea Dinescu.
M.Dinescu – Către întregul popor român! Fraţilor, în clipa aceasta lucrăm împreună la programul şi proclamaţia către ţară.
Rugăm să vă păstraţi calmul şi înţelepciunea. A curs destul sânge. Trebuie să avem răbdare. Am aşteptat 20 de ani..
T.Brateş – …25
M.Dinescu – … 25 de ani… să mai avem răbdare câteva minute. Poporul a învins! Apelăm încă o dată la armată şi la securitate să depună…
Voci din spate – Armate e cu noi!
M.Dinescu – … steagurile în bernă (din off – Să fraternizăm!) Să fraternizăm ! A curs destul sânge… la Timişoara, la Bucureşti, la Cluj… la Iaşi…
Voci diu off – …Sibiu …Arad…
M.Dinescu – …Arad, …Sibiu (din off Braşov) în toată ţara (off… la Reşiţa, vocea e de femeie). Fiţi calmi! Ieşiţi pe stradă în linişte… ascultaţi în linişte totul… fiţi…
T.Brateş – …Să apere Televiziunea…
M.Dinescu – … apăraţi Televiziunea română…
Voce din off – … şi Radiodifuziunea..
M.Dinescu – … şi Radio… difuziunea… şi fabricile. Nu devastaţi nimic. Fiţi calmi, aveţi răbdare o clipă! 5 minute şi poporul român va învinge pentru totdeauna.
Se suflă din off tot felul de îndemnuri. Cele care se aud mai tare sunt preluate de vorbitor.
M.Dinescu – … Daţi dovadă încă o dată de calm şi înţelepciune… Vom reveni din 10 în  10 minute… Vom lucra aici împreună cu toţii… Nu răspundeţi la provocări…
O voce (reia ideea) – … la Program şi proclamaţia…
M.Dinescu – la Prog… la Programul poporului român (obosit) şi la proclamaţia către popor…
I.Caramitru – A vorbit Mircea Dinescu, pentru cine nu-l cunoaşte. Acesta este Mircea Dinescu, poetul nostru naţional (M.Dinescu suflă greu, se aude respiraţia în microfon) care a suferit…
M.Dinescu (ca ars) – … nu am suferi… nu eu am suferit… Eu am stat în spatele cărţilor mele şi mi-am asumat dacă vreţi moartea… Eroi sunt cei care au murit… în… toţi sunteţi eroi… tot poporul român e erou în clipa asta…
I. Caramitru – Aşteptaţi proclamaţia!
Se dă legătura în curtea TVR unde o mare mulţime se agită, scandează… Un cetăţean în jur de 35 de ani e lângă un microfon. Nu se aude sunetul de ambianţă. Imaginile sunt ilustrate cu muzică simfonică.
Se agită diverse alte persoane în jurul acestui microfon instalat lângă pasarela care leagă blocul turn ce corpul studiouri. Lângă el, ing. Mircea Toader, şeful serviciului Care de reportaj, ing.Vascan, şef de car, alţi tehnicieni, operatorul Cătălin Căţoiu, care filmează cu o cameră Sony Betacam.
Imaginile din curtea Televiziunii sunt transmise de carul 5 color, al cărui şef, ing. Mihai Mârţu, a luat singur iniţiativa de a face această transmisie. Se lucrează cu două camere la care muncesc nu operatorii de imagine, ci lucrătorii carului .
Publicul (ca o reacţie la ceva ce s-a spus anterior): Nu suntem tovarăşi ! Nu suntem tovarăşi ! (scandarea durează aproape un minut).
Mihai Voicu (aşa a declarat că se numeşte cetăţeanul care a vorbit la microfon, de profesie pictor de firme, fost lucrător în armată, a refuzat să dea alte lămuriri, a cerut bani pentru aceste informaţii, a mai spus că-i este frică) :
–         Cetăţeni ! Cetăţeni ! Vă rugăm linişte !
Mulţimea scandează apoi „Suntem români” !
Vineri, 22 decembrie 1989 (0rele 17-24)
După pauza de răcire a aparatelor, emisia a început la ora 17.10 şi a continuat până la ora 7 dimineaţa. Transcrierea emisiunii dintre orele 17 şi 24 ocupă 64 pagini A5. Din nefericire, volumul 2 care urmă să redea emisiunea de după ora 0 nu a mai apărut niciodată.
17.10 Sigla TVR + Trei culori varianta originală a lui Ciprian Porumbescu
17.11 Transmisiune din studio
17.17 Continuă spectacolul de muzică populară de la ora 16.03
17.20 „La început a fost cântecul” (film concert cu Dumitru Fărcaş)
17.27 Transmisiune din studio
17.30 Mitingul din Piaţa Palatului (transmisie cu dificultăţi tehnice)
17.53 Transmisiune din studio
17.54 Mitingul din Piaţa Palatului
17.57 Transmisiune din studio
18.00 Mitingul din Piaţa Palatului
18.15 Transmisiune din studio (Ştiri)
18.31 Continuă filmul cu Dumitru Fărcaş (2)
18.45 Transmisiune din studio
18.53 Continuă filmul cu Dumitru Fărcaş (3)
19.00 Transmisiune din studio
19.03 Continuă filmul cu Dumitru Fărcaş (4)
19.08 Siglă TVR, fără muzică
19.16 Din studio se transmite un apel
19.18 Siglă TVR, fără muzică
19.22 Transmisiune din studio
19.24 Sigla TVR + Trei culori
19.26 Transmisiune din studio
19.29 Sigla TVR + „Eroi au fost, eroi sunt încă”, „Deşteaptă-te române!” , „Tricolorul” vechi, din nou „Deşteaptă-te române!” şi  „Eroi au fost, eroi sunt încă”
19.43 Transmisiune din studio
19.47 Sigla TVR + „Deşteaptă-te române!” , „Tricolorul” instrumental şi  „Eroi au fost, eroi sunt încă”
19.57 Din studio se transmite un anunţ
19.58 Sigla TVR + „Eroi au fost, eroi sunt încă!” şi  „Deşteaptă-te române”
20.01 Din studio se transmite un apel şi se prezintă Scânteia Poporului
20.04 Sigla TVR + „Deşteaptă-te române!”  şi  „Eroi au fost, eroi sunt încă”
20.09 Mitingul din Piaţa Palatului (incendiu)
20.10 Sigla TVR
20.15 Din nou, despre Scânteia poporului, şi incendiul de la o aripă a a Palatului
20.25 Poezia Patria de George Coşbuc, recită Gheorghe Cozorici
20.27 Din studio se transmite un apel, apoi  Mitingul din Piaţa Palatului
20.29 Reacţii peste hotare + Mitingul din Piaţa Palatului
20.42 Sigla TVR + „Deşteaptă-te române!”
20.44 Din studio se transmit informaţii şi se prezintă Scânteia Poporului
20.52 Poezia Ţara de Vasile Alecsandri
20.53 Muzică populară cu Sofia Vicoveanca
20.54 Transmisiune directă de la Miting, cu mici intervenţii din Studio
22.25 Este adus Nicu Ceauşescu în Studioul 4.
22.46 Sigla TVR + „Eroi au fost, eroi sunt încă!”
22.48 Ştiri din Studioul 4
22.53 Sigla TVR + „Deşteaptă-te române!”  şi  „Eroi au fost, eroi sunt încă”
22.57 Studioul 4 anunţa că urmează primul comunicat al FSN, apoi Ştiri externe
23.02 Sigla TVR + „Eroi au fost, eroi sunt încă!”
23.03 Ştiri interne din studioul 4
23.07 Sigla TVR + „Tricolorul” instrumental şi „Deşteaptă-te române!”
23.10 Ştiri interne din studioul 4
23.18 Sigla TVR + „Tricolorul” instrumental şi „Deşteaptă-te române!”
23.21 Ştiri interne, un ţăran cooperatist din Teleorman
23.22 Sigla TVR + „Tricolorul” instrumental şi „Deşteaptă-te române!”
23.27 Studioul 4 General colonel Ţîrcă Stelian face urări colegilor şi poporului
23.29 Sigla TVR + „Eroi au fost, eroi sunt încă!” şi  „Deşteaptă-te române”
23.31 Studioul 4 Petre Popescu citeşte apelul Comitetului provizoriu de organizare al cetăţenilor din municipiul Constanţa, apoi mesaje de salut de la Partidul Comunist Francez  şi de la preşedintele Venezuelei, Carlos Andres Perez.
23.32 Ion Iliescu citeşte Comunicatul către ţară al Consiliului Frontului Salvării Naţionale
23.44 Sigla TVR + „Tricolorul” instrumental , „Deşteaptă-te române!” , „Tricolorul” vechi, din nou „Eroi au fost, eroi sunt încă” şi  „Deşteaptă-te române!”
23.53 Petre Popescu anunţă că radioul este în pericol. Victor Ionescu cu câteva ştiri interne şi externe
23.58 Sigla TVR + „Deşteaptă-te române!” (câteva secunde)
23.58 Apel pentru apărarea Radioului
23.59 Sigla TVR (câteva secunde)
23.59 Este atacat sediul Ministerului Apărării Naţionale  şi centrala telefonică Drumul Taberei 2.
Vineri, 22 decembrie 1989 (Ultima parte – 0rele 0-7)
Teoretic, este foarte monoton ceea ce urmează, s-au repetat la nesfârşit aceleaşi 5 melodii.  Şi un răspuns, în cartea TVR nu apare nici o oră, este jurnalul meu !
00.00 Sigla TVR + „Tricolorul”
00.01 Este atacată Televiziunea, Ştiri interne
00.04 Sigla TVR + Tricolor, Deşteaptă-te,Tricolor,Eroi au fost
00.10 Apel dis studio pentru apărarea Radioului
00.11 Sigla TVR
00.12 Apel al tinerilor
00.16 Reluarea Comunicatului către ţară al CFSN
00.31 Sigla TVR + Deşteaptă-te
00.33 La Timişoara – masacru
00.35 Sigla TVR + Tricolor + Eroi au fost
00.38 Vorbeşte scriitorul Ioan Grigorescu
01.02 Reluarea Comunicatului către ţară al CFSN
01.13 Continuă Ioan Grigorescu
 • Ştiri
01.43 Sigla TVR + Tricolor + Eroi au fost
01.45 Telegramă din Vatra Dornei, Ştiri; Ioan Grigorescu
 • Sigla TVR + Tricolor +Deşteaptă-te
 • Ioan Grigorescu
02.09 Reluarea comunicatului către ţară
02.19 Sigla TVR + Deşteaptă-te
02.21 Ştiri din studio
02.25 Sigla TVR + Tricolor, Eroi au fost + Tricolor
02.29 Vorbeşte Dan Marţian
02.31 Sigla TVR + Deşteaptă-te
02.33 Reluarea Comunicatului către ţară
02.42 Ştiri din studio, reluarea de încă două ori a Comunicatului
03.38 Sigla TVR + Deşteaptă-te
03.41 Studenţii prezintă Tineretul Liber
 • Ştiri din Studio
04.24 Sigla TVR + Deşteaptă-te,Tricolor, Eroi au fost, Tricolor
04.34 Reluarea Comunicatului către ţară
04.44 Din studio vorbeşte Mihai Moldovan
04.47 Sigla TVR + Deşteaptă-te
04.51 Ştiri interne şi externe, Un comunicat despre securitate
05.00 Am adormit, dar a rămas tatăl meu care a urmărit aceleaşi Ştiri interne şi externe, Comunicatul către ţară al CFSN, diferite apeluri şi pauzele cu cele 5 melodii.
07.00 Închiderea programului.
(Emisia se va relua imediat, la ora 08.00)
Sâmbătă, 23 decembrie 1989 (Emisie continuă orele 08.00-22.40)
08.00 Deschiderea emisiei
Până seara, a fost aceeaşi alternanţă de Ştiri interne şi externe, Comunicatul către ţară al CFSN,  alte comunicate, apeluri, aceleaşi melodii şi o casetă a agenţiei internaţionale de ştiri Vilnin (aşa am notat atunci!) .
După 13.30  au apărut două noi melodii- Hora Unirii şi E scris pe Tricolor unire.
 • 18.00 Un nou comunicat FSN
20.40 Filmul artistic RINGUL regizat de Sergiu Nicolaescu şi cu Marin Moraru în rol de boxer
21.00 Ştiri din studio
21.03 Continuă filmul RINGUL
21.09 Sigla TVR (care întrerupe pentru totdeauna filmul)
21.15 Reluarea comunicatului de la ora 18
21.29 Sigla TVR
21.34 Ştiri din studiouri
22.15  Reluarea comunicatului de la ora 18
22.29 Ştiri din studio
22.40 Închiderea programului.
Duminică, 24 decembrie 1989 (Emisie în două părţi orele 09.00-15.38 şi 19.00-0.30)
09.00 Sigla TVR + Tricolorul vocal, Sfânta zi a libertăţii (premieră!) şi Deşteaptă-te, române
09.05-11.18 Maraton din Studioul 4 cu
 • Ştiri interne şi externe
 • Reluarea comunicatelor
 • Apeluri
 • Albumul foto cu vacanţa din 1980 a familiei Ceauşescu
 • Imagini de la demonstraţia de la Iaşi
 • În pauze, sigla TVR
11.18 Fragment dintr-un spectacol cu Tudor Gheorghe
 • Odă bucurii (Beethoven), fragment dintr-un spectacol din Sala de concerte a RTV
 • Vorbeşte Sanda Ţăranu
11.33 Buletin informativ
11.38 Hotărârea Guvernului Maghiar
11.40 Cântă Gheorghe Zamfir
11.53 Se anunţă un nou comunicat important (al 3-lea)
 • Imagini de la demonstraţia de la Piteşti, de sâmbătă
12.03 Fragment dintr-un spectacol de muzică populară
12.10 Ştiri din Studio
12.46 Al treilea Comunicat CFSN
13.00 Continuă Gheorghe Zamfir
13.05 Reluarea celui de-al treilea comunicat
13.19 Corul Madrigal- Codrule, codruţule, solist Lucian Bonifaciu
13.23 Ansamblul Doina al Armatei cu un fragment din oratoriul lui Tudor din opera Tudor Vladimirescu
13.25 Apel pentru apărarea lăcaşelor artistice
 • Ştiri interne
13.28 Anda Călugăreanu şi un poet, în direct
13.35 Ştiri din studio şi imagini de la demonstraţia de la Ploieşti
13.48 Continuă concertul din sala RadioTeleviziunii
14.00 Reluarea celui de-al treilea comunicat
14.08 Întrebări la telefoane (?)
14.10 Vorbeşte Iurie Darie
14.11Muzică simfonică dirijată de Sergiu Celibidache
14.27 Din studio se prezintă ziarul Opinia (Fosta Flacăra Iaşului)
 • Vorbeşte Domokos Gheza
14.36 Muzică populară din Ardeal, dintr-un film artistic
14.50 Apel, apoi ambasadorul SUA la Bucureşti transmite un mesaj din partea lui George Bush senior.
14.53 Vorbeşte Eugenia Iorga, din CNRM (?)
 • Vorbeşte Asociaţia Cineaştilor
15.03 Cântă Gheorghe Zamfir
15.05 Vorbeşte redacţia maghiară RTVR, apoi se trasmite un scurt film maghiar
15.15 Continuă Gheorghe Zamfir
15.20 Ştiri, Sigla TVR
15.24 Comunicatul către ţară (3)
15.35 Sigla TVR + Sfânta zi a libertăţii şi Deşteaptă-te, române
15.38 Închiderea programului
* * *
19.00 Sigla TVR (nouă) + Deşteaptă-te, române
19.05 Program din Studioul 4 cu Ştiri interne şi externe, apeluri, reluarea celui de-al treilea comunicat, Colinde de crăciun (Madrigal) şi un reportaj de la vila Zoei Ceauşescu
20.08 Spectacol cu Tudor Gheorghe
 • Reportaj din inteprinderi bucureştene
20.55 Vorbeşte şi cântă Ion Lăceanu
 • Revista presei maghiare
21.22 Film de muzică populară
 • Reluarea reportajului cu Zoia Ceauşescu
 • Vorbeşte Octavian Ursulescu
21.47 Continuă Gheorghe Zamfir
 • Ştiri, Colinde
 • Mesaje de peste hotare
 • Muzică simfonică
00.30 Închiderea programului.
Luni, 25 decembrie 1989 (Emisie în două părţi orele 10.00-15.00 şi 18.00-05.30)
Orele 10-15 Dimineaţa am fost la slujba de Crăciun şi nu am foarte multe amănunte despre programul TVR . S-au transmis ştiri, apeluri, reluarea comunicatelor importante, multe colinde (doar audio), un desen animat cu Moş Crăciun şi prima slujbă în direct transmisă de la Patriarhia Română
 Ora 18 Din nou, ştiri, colinde, apeluri, desene animate (4 filme), muzică populară şi muzică simfonică.
21.30 Petre Popescu anunţă despre procesul şi execuţia soţilor Ceauşescu
01.30 Reportaj (scurt rezumat de la proces)
01.44 Se anunţă închiderea programului.
01.45 Sigla TVR + Tricolorul, apoi linişte
01.49 Petre Popescu revine şi solicită cetăţenilor României să rămână în faţa televizoarelor, deoarece se va transmite execuţia.
01.50-02.30 Se repetă la nesfârşit acest apel, intercalat cu sigla TVR  
02.30 Reluarea unor reportaje (Zoe Ceauşescu, Nicu Ceauşescu, Bucureşti, Arad)
05.30 Se anunţă că nu se poate developa pelicula, neavând materiale pregătite şi sunt ameninţaţi de terorişti
05.30 Închiderea programului.
Marţi, 26 decembrie 1989 (Emisie continuă orele 11.00-01.04)
10.45 Mira complexă, fără oră şi dată, folosind fundal sonor programul radio.
11.00 Sigla TVR, cu dată electronică, + Deşteaptă-te române!
11.02 Reluare rezumat proces
11.07 Revista presei, comunicate, decrete, mesaje de peste hotare
11.37 Muzică simfonică
11.42 Videoclip german (Jingle Bells )(Moş Crăciun într-o sanie şi multă zăpadă)
11.44 Colinde
11.49 Scrisori din ţară
11.54 Vorbeşte un preşedinte de sindicat, Traian Floarea
12.06 Muzică simfonică din Sala de concerte a RTV
12.10 Al 5-lea comunicat CFSN
12.12 Două reportaje de la fabrici din Bucureşti
12.19 Vorbeşte Ionela Prodan
12.25 Colinde de Crăciun
12.27 Datini de Anul Nou
12.31 Muzică simfonică
12.37 Este prezentată gazeta Armata Poporului şi un afiş
12.43 Muzică simfonică
12.50 reluarea comunicatului CFSN
12.52 Apel, Scrisori din ţară
12.57 Vorbeşte Ion Alexandrescu
13.10 Muzică populară
13.18 Procesul + o fotografie cu Ceauşescu mort
13.24 Comunicate
13.32 Sigla TVR
13.36 Muzică corală
14.02 În premieră, Doina Cornea, Dumitru Mazilu şi Silviu Brucan 
16.14 Sigla TVR + Deşteaptă-te române
16.20 Reprezentantul Partidului Democrat Român
16.28 Sigla TVR + Deşteaptă-te române
16.33 Ion Iliescu, Petre Roman, reprezentanţi ai armatei, studenţi
17.19 Sigla TVR + Deşteaptă-te române şi Sfânta zi de libertate
17.23 Ion Iliescu
17.44 Sigla TVR + Deşteaptă-te române
17.46 Film cu Gheorghe Zamfir
18.10 Vorbeşte o reporteră
18.13 Reportaj din Bucureşti
 • Vorbeşte un preot, Ion Caramitru
 • Balet
 • Muzică simfonică
20.30 Sunt prezentate ziare noi, inclusiv PROGRAMUL RADIOTELEVIZIUNII ROMÂNE. 
20.41 Ştiri externe
20.58 Colind
21.00 Desene animate (o casă cu 8 copilaşi – partea a doua)
21.08 Colind
21.10 Vorbeşte un poet de la ţară
21.17 Colind
21.19 Desene animate – două filme
 • (o casă cu 8 copilaşi – partea I – reluare)
 • Doi iepuri trăiesc o poveste de dragoste în decembrie
21.32 Vorbeşte Virgil Tănase
22.00 Se anunţă difuzarea integrală a procesului, anunţ repetat mereu, alternând cu muzică simfonică din Sala de Concerte a RTVR, sigla TVR şi comunicate
00.00 Procesul soţilor Ceauşescu varianta aproape completă
01.00 Din studio se anunţă închiderea emisiei
01.02 Sigla TVR + Sfânta zi de libertate
01.04 Închiderea programului.
Miercuri, 27 decembrie 1989 (Emisie continuă orele 11.00-00.30)
În faţa televizorului a stat mama (eu nu am fost acasă) şi mi-a relatat că s-au transmis
 • Ştiri
 • Procesul soţilor Ceauşescu
 • Imagini de la execuţie
 • Apeluri
 • Comunicate
 • Reportaje
 • Documentare
Ora 17 Desene animate BAMBI partea I
 • Muzică populară
 • Ştiri
 • Colinde cu formaţia BZN
Cam atât. Miercuri 27 decembrie trebuia să apară la chioşcuri programul TVR pentru perioada D.31 decembrie 1989 – S.06 ianuarie 1990, cu programul de Revelion 1990. Bineînţeles că nu s-a mai tipărit, spre marea mea deziluzie, deoarece aşteptam de peste 10 ani să văd cum reacţionează TVR-ul în cazul unui Revelion duminică seara, în sensul că eram curios dacă difuzează program şi ziua, sau lasă o duminică întreagă telespectatorii fără program, începând ca de obicei la 20.30. (În 31 dec.1983, fiind sâmbătă s-a transmis şi după-amiază între orele 13.30-17.00)
Am o rugăminte, poate are unul din voi acces la acel program tipărit în 26 decembrie 1989, să-l pună aici, că mă voi ruga pentru el la biserică în fiecare duminică. 
Joi, 28 decembrie 1989 (Emisie în două părţi orele 11.00-14.00 şi 18.00-23.45)
11.00 INFORMAŢII
11.10 Scrisori
11.23 Reportaj din Braşov (e iarnă!)
11.27 Reportaj din inteprinderi bucureştene
11.33 Ştire externe
11.39 Prezentarea programului dimineţii
11.40 Colindele copiilor, program prezentat de Mihai Mălaimare
1156. Desene animate BAMBI (partea a 2-a)
12.20 SĂ VORBIM DESPRE LIBERTATE (Comunicat despre apă, Invitaţi din judeţul Mureş)
12.35 Începem să trăim din nou (reportaj pe străzile bucureştene)
12.45 Muzică uşoară cu Beatles
12.57 INFORMAŢII, Scrisori
13.07 Reportaje
13.27 Vorbeşte ambasadorul Italiei la Bucureşti
13.30 Vorbeşte ambasadorul Turciei la Bucureşti
13.34 Muzică populară cu Efta Botoca şi Colinde
13.56 Se anunţă închiderea programului
13.57 Sigla TVR şi Deşteaptă-te române
13.59 Închiderea programului
* * *
 * *
18.00 Sigla TVR şi Deşteaptă-te române
18.02 INFORMAŢII (PROGRAM INFORMATIV)
18.37 Invitaţi în studioul 4 al TVR
19.06 Desene animate TOM ŞI JERRY (3 filme)
19.29 Invitaţi în studioul 4 al TVR
19.40 BOLERO de Maurice Ravel
19.52 Reporta despre deservire
20.00 VALS  de Maurice Ravel
20.08 INFORMAŢII (+ gânduri despre libertate)
21.06 Film artistic DICTATORUL cu Charley Chaplin (acesta este primul film difuzat integral după Revoluţie!)
23.12 Sigla TVR + Sfânta zi de libertate
23.15 INFORMAŢII (Comunicate şi decrete)
23.43 Sigla TVR şi Deşteaptă-te române
23.45 Închiderea programului
Vineri, 29 decembrie 1989 (Emisie în două părţi orele 11.00-14.31 şi 18.00-24.00)
10.45 Mira de reglaj, fără dată şi oră, cu program de radio şi sigla TVR BUCUREŞTI
10.56 Aceeaşi miră de reglaj cu dată, oră, muzică instrumentală şi cu sigla BUCUREŞTI (fără TVR !)
11.00 Sigla TVR şi Deşteaptă-te române
11.03 INFORMAŢII (Ştiri, Reportaje, Decrete, Scrisori)
11.45 Prezentarea programului.
11.45 Desene animate ALBĂ CA ZĂPADA (partea 1)
12.19 INVITAŢI ÎN STUDIOUL 4 (din Franţa, Comunicat)
13.00 Muzică populară
13.11 Documentar 7 ZILE ÎN BUCUREŞTI
13.20 INVITAŢI ÎN STUDIOUL 4
13.42 Prezentarea unui ziar
13.45 Cântă Placido Domingo
13.56 Muzică Simfonică
14.00 Funeraliile lui Vasile Milea
14.25 Muzică simfonică
14.28 Sigla TVR şi Deşteaptă-te române
14.31 Închiderea programului
* * *
 * *
18.00 INFORMAŢII
18.39 Desene animate ALBĂ CA ZĂPADA (partea a 2-a)
19.25 Reportaj de la Radio Bucureşti
19.49 Muzică corală
19.53 SĂ VORBIM DESPRE LIBERTATE la Casa Scriitorilor
20.20 SUITA A TREIA de George Enescu, poem simfonic cinematografic
21.03 Reportaj de la CFSN
21.19 Ministrul Afacerilor Interne, alte interviuri
21.45 Muzică simfonică
22.00 STUDIOUL TINERETULUI LIBER  (multă muzică)
24.00 Închiderea programului
Sâmbătă, 30 decembrie 1989 (Emisie continuă orele 11.00-00.30)
11.00 ACTUALITATEA  (acesta este primul titlu care a înlocuit Telejurnalul, iar după câteva zile s-a transformat în Actualităţi, titlu păstrat până prin 1996, înlocuit de Anca Toader cu Jurnal, apoi actualul Jurnalul TVR)
11.42 ECRANUL COPIILOR
 • Colinde
 • La Polul Nord (film muzical realizat de Mihai Mălaimare, difuzat iniţial în emisiunea de duminică seara Micul ecran pentru cei mici)
 • Desene animate PISICILE ARISTOCRATE (1)
12.43 ACTUALITATEA
13.15 MAGAZIN CULTURAL ARTISTIC
 • Muzică populară
 • Muzică uşoară
 • Reportaje
 • Muzică simfonică
 • Brigadă de studenţi (cred că Divertis sau Vouă)
 • ACTUALITATEA
 • Anul sportiv 1989
 • Interviuri
 • Desene animate PISICILE ARISTOCRATE (2)
19.35 TELEENCICLOPEDIA
20.05 Film artistic PE ARIPILE VÂNTULUI (două serii complete)
00.10 ACTUALITATEA
00.30 Închiderea programului
Duminică, 31 decembrie 1989 (Emisie în două părţi orele 10.00-17.08 şi 20.00-05.50)
10.00 ACTUALITATEA
10.30 Transmisiune directă a Slujbei de la Patriarhia română
11.57 Invitaţi în Studio
12.05 Documentar despre Ion Creangă
12.15 Desene animate ruseşti NO PAGADI !  (4 filme)
13.07 Reportaj
13.20 ACTUALITATEA (legi, decrete, comunicate)
13.35 Reportaj de la vilele de la Snagov
13.58 SĂ VORBIM DESPRE LIBERTATE cu Gheorghe Parhon, Dan Grigore, ministrul Învăţământului
14.31 TELEPROGRAMUL SATULUI (cu multe datini)
15.33 Primul jurnal cinematografic liber de la studioul Alexandru Sahia
15.55 Apel
15.57  SĂ VORBIM DESPRE LIBERTATE
16.23 ACTUALITATEA
17.08 Închiderea programului.
* * *
 * *
20.00 Deşteaptă-te române
20.02 ACTUALITATEA
 • 20.02 Ştiri interne
 • 20.05 Reportaj de la Râmnicu Vîlcea, despre Contul Libertatea
 • 20.10 Cristian Ţopescu adresează un mesaj paraşutiştilor
 • 20.12 Reportajul Daruri pentru ostaşi
 • 20.18 Declaraţia lui Domokoş Gheza
 • 20.23 Reportaj de la ziarul România Liberă
 • 20.31 Reportaj de la Uzina Danubiana
 • 20.38 Ştiri externe
20.45 Film folcloric O noapte de Anul Nou (obiceiuri tradiţionale româneşti)
21.00 Decretul care desfiinţează Securitatea ! (aşa a început Revelionul)
21.01 REVELION 1990
21.01 Prolog
21.03 Am venit cu bucurie ( muzică populară)
21.10 Revelion 90
21.15 Marele vals
21.17 Revelioanele noastre (Toma Caragiu în 1972)
21.22 Muzică uşoară italiană cu Ana O (?), Al Jarreau, Nica Costeau
21.40 Decretul care desfiinţează Securitatea ! (aşa a continuat Revelionul)
21.44 Un cântec pentru fiecare cu Cornel Constantiniu, Loredana Groza, Angela Similea
21.57 Parada glumelor
22.02 Muzică uşoară străină
22.15 Revelioanele noastre (Tamara Buciuceanu Botez- O cabinieră talentată)
22.25 Atenţie, filmăm (moment vesel)
22.35 Un cântec pentru fiecare
22.45 În pană de Anul Nou (moment vesel)
22.53 Invitaţie la dans
23.00 Mesajul preşedintelui CFSN, Ion Iliescu
23.17 Muzică uşoară
23.20 Parada glumelor
23.28 Muzică populară
23.35 Şlagăre de-a lungul anilor
23.50 Muzică populară
 • 0.00 Deşteaptă-te române
0.07 În ritme de tangp
0.11 Parada glumelor
0.14 Saluturi muzicale de la alte televiziuni
0.25 Caii (moment vesel)
0.37 Muzică populară
0.45 Papanaşul (Moment vesel cu Dem Rădulescu şi Horia Şerbănescu)
0.50 Invitaţie la dans
1.00- 2.00 O oră de revistă
Am adormit (aveam 14 ani atunci) şi nu mai ştiu nimic, doar ce ştiu de la părinţi că au mai fost doar două momente vesele şi multă muzică uşoară românească şi internaţională
05.50 Închiderea programului
Luni, 1 ianuarie 1990 (Emisie continuă orele 12.00-00.20)
12.00 ACTUALITATEA
12.40 Film serial TOATE PÂNZELE SUS – episodul 1
13.30 Concertul extraordinar de Anul Nou . Transmisiune directă de la Viena
15.00 CALEIDOSCOP
 • Telecinemateca Revelioanelor
 • Circ
 • Muzică uşoară românească şi internaţională
 • Muzică populară
 • Teatru scurt
16.30 ACTUALITATEA
17.00  Desene animate FERMA ANIMALELOR (George Orwell, 1955), cu o lungă prezentare făcută de Irina Margareta Nistor, care a şi dublat filmul
19.00 Vorbeşte Silviu Brucan
19.45 Se întrerupe brusc convorbirea, pentru a se transmite în direct un interviu cu Petre Roman  realizat de canalul 3 al Televiziunii Franceze
20.40 Se reia convorbirea cu Brucan
21.00 Film artistic E.T. (Extraterestrul, dublat şi prezentat de Irina Margereta Nistor)
23.00 ACTUALITATEA
23.35 Dacă doriţi să revedeţi… (muzică uşoară)
00.20 Închiderea programului.
Marţi, 2 ianuarie 1990 (Emisie continuă orele 11.00-00.30)

 11.00 ACTUALITĂŢI

11.30 Desene animate LAMPA LUI ALADIN (1)
11.50 Film serial TOATE PÂNZELE SUS – episodul 2
12.40 Concert de prânz (Beethoven)
14.10 CALEIDOSCOP
 • Muzică uşoară internaţională
 • Muzică rock
 • Muzică populară
 • Teatru scurt
 • Cascadorii râsului
 • Scrisoarea I de Mihai Eminescu, recită Ion Caramitru
17.20 Desene animate LAMPA LUI ALADIN (1)
17.50 ACTUALITATEA
18.30 Muzică rock
19.40 Reluarea convorbirii cu Sergiu Brucan
21.00 ACTUALITATEA
22.00 Film artistic american  ŞOFERUL.
00.30 Închiderea programului
Miercuri, 3 ianuarie 1989 (Emisie în două părţi orele 11.00-14.30 şi 18.00-00.30)
11.00 ACTUALITATEA
11.25 Desene animate LAMPA LUI ALADIN (1)
12.00 Invitaţi la Televiziunea Română Liberă
 • („TVRL” va fi fi folosită câteva luni, şi prin vară au renunţat la particula „Liberă”, redevenind TVR; tin minte , că la închiderea şi deschiderea emisiei, apărea pnetru câteva secunde un carton cu deviza “DEMOCRAŢIE, LIBERTATE, DEMNITATE”)
12.20 Muzică populară
12.40 Invitaţi la Televiziunea Română Liberă
12.50 Muzică uşoară internaţională
13.10 Ecran de vacanţă TOATE PÂNZELE SUS (3)
13.56 ACTUALITATEA
14.30 Închiderea programului
* * *
 * *
18.00 ACTUALITĂŢI
18.40 Invitaţi la Televiziunea Română Liberă
 • SCRISOAREA II de Mihai Eminescu, recită Leopoldina Bălănuţă
19.05 Desene animate
19.45 Muzică uşoară
20.05 Dezvăluiri (de la Snagov)
20.15 ACTUALITĂŢI
21.00 Film artistic american  CONCURENŢA
23.00 ACTUALITĂŢI
23.30 MASĂ ROTUNDĂ despre Ceauşescu partea1
24.30 Închiderea programului.
Joi, 4 ianuarie 1989 (Emisie în două părţi orele 11.00-14.09 şi 18.00-23.10)
11.00 ACTUALITĂŢI
11.23 Ecran de vacanţă TOATE PÂNZELE SUS (4)
12.10 SĂ VORBIM DESPRE LIBERTATE cu Fănuş Neagu
12.30 Muzică uşoară cu formaţii vocal instrumentale
12.58 Invitaţi la TVRL (o arhitectă)
13.15 Muzică populară
13.30 ACTUALITĂŢI
14.09 Închiderea programului
 * * *
  * *
18.00 ACTUALITĂŢI
18.45 SCRISOAREA III de Mihai Eminescu. Recită Adrian Pintea
19.00 MASĂ ROTUNDĂ despre Ceauşescu reluarea părţii1 + continuarea
20.45 Muzică populară
21.03 Desene animate (4 filme)
21.35 Decret în direct
21.40  UN SECOL DE VIAŢĂ  Concertul din 9 decembrie 1987, din Sala de concerte a Radioteleviziunii Române, organizat cu prilejul centenarului Celei Delavrancea, la care a participat şi ea, la 100 ani!)
22.57 ACTUALITĂŢI
 • Interviu cu fostul prim-ministru al României, Ioan Gheorghe Maurer.
23.10 Închiderea programului.
Vineri, 5 ianuarie 1989 (Emisie în două părţi orele 11.00-14.00 şi 18.00-24.00)
11.00 ACTUALITĂŢI
11.45 Ecran de vacanţă TOATE PÂNZELE SUS (5)
12.30 Invitaţi la TVRL
13.00 Muzică populară
13.25 ACTUALITĂŢI
14.00 Închiderea programului
* * *
 * *
18.00 ACTUALITĂŢI
13.35 Desene animate VRĂJITORUL DIN OZ (1)
19.10 Interviu cu Ioan Gheorghe Maurer, partea a doua
19.40 SCRISOAREA IV, de Mihai Eminescu, recită Mariana Buruiană
20.00 ACTUALITĂŢI, Interviuri, declaraţii, apeluri
22.00 Film artistic sovietic
23.20 ACTUALITĂŢI
24.00 Închiderea programului
Sâmbătă, 6 ianuarie 1990 (Emisie continuă orele 10.30-00.30)
10.30 Transmisiune directă de la Patriarhie a slujbei de Bobotează
11.00 ACTUALITĂŢI
11.30 Ecran de vacanţă TOATE PÂNZELE SUS (6)
12.20 Reluarea primului jurnal cinematografic liber Alexandru Sahia
12.37 ORA DE MUZICĂ Festivalul internaţional George Enescu
13.53 Filmuleţ dedicat paraşutiştilor
14.00 ACTUALITĂŢI, cu George Marinescu şi Florin Mitu
 • George Marinescu prezintă numărul 1 al revistei- program RADIOTELEVIZIUNEA ROMÂNĂ LIBERĂ, vă reamintesc link-ul cu trei pagini ale numărului inaugural )
14.35 – 20.00 CALEIDOSCOP
 • 14.36 Eroica (reportaj şi muzică simfonică)
 • 14.53 Muzică rock cu Holograf
 • 15.10 Pantomimă cu Mihai Mălai Mălaimare şi studenţi de la IATC
 • 15.15 Apel
 • 15.20 Festivalul Dorthmund 1989
 • 15.36 Muzică populară
 • 15.49 Desene animate (Oblio -1 )
 • 16.10 Cascadorii râsului
 • 16.25 Videoclip
 • 16.32 Telesport (cu invitaţi)
 • 17.06 Prognoza meteo pentru luna ianuarie 1990
 • 17.17 Reportaj despre presă
 • 17.30 Prima parte a concertului organizat de canalul RTV4 Veronique (Olanda), ale cărui fonduri vor fi trimise românilor.
 • 18.00 Muzică uşoară internaţională
 • 18.25 Desene animate VRĂJITORUL DIN OZ (2)
 • 18.55 Un secol de viaţă (2) continuarea spectacolului dedicat Celiei Delavrancea
 • 19.45 Reflector teatral
20.00 ACTUALITĂŢI, cu Eugen Roibu şi Florin Mitu
 • 20.24 Să vorbim despre libertate, cu George Marinescu
20.43 TELEENCICLOPEDIA
 • 20.45 Hora de la Frumuşica
 • 20.51 Energii neconvenţionale
 • 20.56 Fauna din Africa
 • 21.05 Terra – planetă vie
21.14 Vorbeşte Ministrul Alimentaţiei
21.23 SCRISOAREA V de Mihai Eminescu, recită Dinu Manolache
21.35 Apel
21.37 Film artistic american STEAUA DE TINICHEA
23.00 ACTUALITĂŢI
00.30 Închiderea programului
Duminică, 7 ianuarie 1990 (Emisie continuă orele 10.00- ?.??)
10.00 ACTUALITĂŢI, cu Paul Şoloc, Eugen Roibu, Nicolae Melinescu
10.25 Ecran de vacanţă TOATE PÂNZELE SUS  episodul 7
11.15 Desene animate PARISUL VESEL (GAY PUREE) episodul 1
11.45 ARMATA POPORULUI (fosta De strajă patriei)
12.20 SATUL ROMÂNESC
13.20 Invitaţi în studioul 4 al TVRL, Partidul Liberal, Judecători
14.00- 18.00 CALEIDOSCOP
 • Bună seara, iubite cu Loredana Groza
 • 14.05 muzică rock
 • Brigadă de studenţi
 • Muzică populară
 • Reportaj
 • 14.35 Desene animate OBLIO (2)
 • 14.50 ACTUALITĂŢI
Acesta a fost ultimul rând din jurnalul meu de bord. Oricum, programul zilei următoare, luni, 8 ianuarie se regăsea în programul tipărit.  Mai ţin minte că vineri 13 ianuarie 1990 a fost zi de doliu naţional pentru victimile revoluţiei, cu multă muzică simfonică. În fiecare dimineaţă , cu excepţia zilei de luni, când emisia a început după-amiază, şi a zilei de vineri s-au transmis restul episoadelor din Toate pânzele sus. Apoi a început şcoala, şi nu prea mai acces la Televizor decât un week-end o dată la două săptămâni.